Klaipėdos dramos teatro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Klaipėdos dramos teatro
sudarytų pirkimo sutarčių viešinimas: CVPP informacija
Klaipėdos dramos teatro planuojami viešieji pirkimai – CVPP informacija
Klaipėdos dramos teatro viešieji pirkimai – CVPP informacija
Klaipėdos dramos teatro viešųjų pirkimų ataskaitos – CVPP informacija

Klaipėdos dramos teatro informacija apie pradedamus mažos vertės pirkimus,
nustatytus laimėtojus ir sudarytas mažos vertės pirkimo sutartis:
2017 m.
2016 m.
2015 m.
2014 m.