PIRKTI BILIETUS

Režisierius Domininkas Malajavas
Vaizdo projekcijų dailininkė Laura Guokė
Muzikinės improvizacijos Saulius Šiaučiulis

Teatro „ŠouXmas“ PREMJERA. Poezijos spektaklis „VIZIJOS“ pagal V. Mačernio eiles.
Vytautas Mačernis – jauniausias literatūros klasikas, naujosios lietuvių poezijos pradininkas, vienas pačių reikšmingiausių savo kartos poetų. V. Mačernio kūryba – didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. Jo poezija priklauso humanistinei filosofinei lietuvių literatūros tradicijai. Savita poeto pasaulėžiūra praturtina mūsų lietuviškosios literatūros klasikos lobyną ir priverčia į poeziją pažvelgti šiek tiek kitaip.
Spektaklio veikėjas Anthropos (Žmogus) poeto eilėmis pasakoja apie jį aplankančias vizijas, kurios yra anapusinio pasaulio vaizdiniai. Jos sumišusios su žemiškojo gyvenimo realybe verčia susimąstyti ir aiškiau matyti tikrąją Žmogaus, o kartu ir Pasaulio esmę. Dėlto pagrindiniam veikėjui niūriuose gyvenimo tankumynuose neleidžia pasiklysti Mythos (Mitas), kurį spektaklyje įkūnija talentinga operos solistė – Viktorija Bakan.
Žmogus atsiduria tarp dviejų realybių: mitinio ir buitinio pasaulių. Žmogus tampa ir Visatos centru ir pakraščiu, besistengiančiu išlaikyti darną padedant Logos (Logosui -žodis, kalba, mintis, protas), kurį įkūnija pianistas Saulius Šiaučiulis.

Trukmė: 45 min.

Organizatorius: VšĮ Šauksmas