PIRKTI BILIETUS

Premjera Rygoje 2018 10 18

Pjesės autorius Michail Durnekov
Pjesę į lietuvių kalbą vertė Ona Mickevičiūtė

Režisierė Lera Surkova
Scenografė ir kostiumų dailininkė Māra Broka
Kompozitoriai: Olia Krikova, Rihards Plešanovs
Pianistas Rihards Plešanovs

Vaidina:
Guna Zariņa (Latvija), Gytis Ivanauskas (Lietuva), Aleksandr Malikov (Rusija)

Trukmė 2 val. (be pertraukos)

Spektaklis rusų kalba su lietuviškais titrais.

Rygos muzikos namuose „Daile“ pagal vieno geriausių šiuolaikinių dramaturgų Michailo Durnenkovo, Londono „Royal Court Theatre“ rezidento, pjesę sukurtas spektaklis, kuriame vaidina ir Gytis Ivanauskas. Pjesė sukurta Glazgo (Škotija) teatro užsakymu, pastatyta daugelyje kitų teatrų: Plimute ir Londone, Bukarešte, Maskvoje, Helsinkyje.

Spektaklio veikėjai – tokie patys žmonės kaip mes, gyvenantys bet kuriame pasaulio mieste: tėvai ir vaikai, vyrai ir žmonos. Juos slegiančios problemos slegia ir kiekvieną iš mūsų: baimė netekti artimųjų ir nutraukti šeimyninius saitus, naujosios technologijos, apleisti bejėgiai seneliai kaimuose. Vartotojų visuomenė, įpratusi rinktis tai, kas geriausia, ir pamirštanti apie tikruosius jausmus. Į gatves besiliejanti agresija ir įvairios eskapizmo formos.
Spektaklyje vaidina skirtingų teatro mokyklų, skirtingų kalbos kultūrų aktoriai: latvė Guna Zarinia, lietuvis Gytis Ivanauskas ir rusas Aleksandras Malikovas.

Į vakarinius spektaklius žiūrovai įleidžiami nuo 14 m.

_ _ _

Война еще не началась

Премьера 18 октября 2018, Рига

Драматург Михаил Дурненков 
Перевод пьесы на литовский Она Мицкявичуте

Режиссер спектакля Лера Суркова
Автор сценического оформления и костюмов Мара Брока
Музыку для спектакля делают: Оля Крикова, Рихардс Плешановс
Пианист Рихардс Плешановс

В спектакле заняты артисты разных театральных школ, разных языковых культур: латышка Гуна Зариня, литовец Гитис Иванаускас и русский Александр Маликов.

Спектакль на русском языке с титрами на литовском.

Осенью 2018, в Риге, в бывшем кинотеатре DAILE на улице Kr. Barona, который известен любителям хороших камерных концертов, репетировали новый спектакль TWHYS (сокращенное слово от английского названия пьесы The War Hasn’t Yet Started или – Война еще не началась). Драматург Михаил Дурненков – один из лучших драматургов современного театра,  резидент Royal Court theatre в Лондоне, частый участник международных фестивалей. Пьеса TWHYS была создана по заказу театра в Глазго, Шотландия, переведена на английский, румынский, чешский, итальянский, литовский, финский языки.

Пьеса состоит из 12 новелл, написанных как скетчи и монологи. Каждая из новелл – и отдельный сюжет, и вплетенная в общую историю драма. Герои пьесы – такие же как мы, живущие в любом городе мира, родители и дети, мужья и жены, проблемы, которые их беспокоят – беспокоят каждого из нас: боязнь потери близких и разрушение семейных связей, новые технологии, и беспомощные старики в деревне. Общество, привыкшее к потреблению, выбору лучшего, и забывающее о настоящих чувствах. Агрессия, выплескивающаяся на улицы, и разные формы эскапизма.

© Dmitrijus Matvejevas