,,Laukiantis bilietas“ – VšĮ ,,Klaipėdos šventės“ sukurta klaipėdietiška iniciatyva, atsiradusi po labdaringo kovo 11-osios koncerto. Renginio metu paaukotos lėšos virto ,,Laukiančiais bilietais“.

Kas yra „Laukiantis bilietas“?

 • „Laukiantis bilietas“ yra geradario nupirktas bilietas vaikui ar jaunuoliui į Klaipėdos dramos teatro repertuarinius spektaklius.
 • VšĮ “Klaipėdos šventės” sumanyto Labdaros koncerto lėšomis sukurti 188 bilietai, kurie yra atidėti ir lauks savo žiūrovo Klaipėdos dramos teatro renginiuose.

Koks yra „Laukiančio bilieto“ tikslas?

 • Skatinti šeimas kartu su vaikais bei jaunuolius iki 18 metų lankytis Klaipėdos dramos teatro renginiuose ir supažindinti jauniausius kultūros vartotojus su profesionaliaja dramaturgija, auginti motyvuotą ir išprususią ateities kartą.

Kaip atpažinti „Laukiantį bilietą“?

 • „Laukiantis bilietas“ turės išskirtinę žymę – ant bilieto bus uždėtas raudonas spaudas su užrašu „Laukiantis bilietas“.

Kas gali pasinaudoti „Laukiančiu bilietu“?

 • „Laukiančiu bilietu“ pasinaudoti galės į Klaipėdos dramos teatro spektaklius savarankiškai atėję vaikai, paaugliai ir jaunimas iki 18 m. amžiaus. Tėvai taip pat turės teisę prašyti kasininko „Laukiančio bilieto“ savo vaikams.
 • Kartu su įteikiamu „Laukiančiu bilietu“ žiūrovui pateikiama paruošta atmintinė, kurios užpildyta šaknelė lieka kasininkui.

Kas negali pretenduoti į „Laukiantį bilietą“?

 • Suaugę asmenys negali pretenduoti į „Laukiantį bilietą“.

Kur ir kas įteiks „Laukiantį bilietą“?

 • „Laukiančio bilieto“ platinimo vieta – Klaipėdos dramos teatro bilietų kasa (Teatro g. 2, Klaipėda), o įteiks bilietą sąžiningas tarpininkas – teatro kasininkas.

Kiek truks „Laukiančio bilieto“ dalijimo akcija?

 • „Laukiantys bilietai“ platinami nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. tol, kol bus išdalinti 188 „Laukiantys bilietai“.
 • Informacija apie išdalintus „Laukiančius bilietus“ bus skelbiama Klaipėdos dramos teatro Facebook paskyroje, www.kldt.lt bei nurodytais kontaktiniais telefonais, kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną.

Ar turės teisę Klaipėdos dramos teatro kontrolierius paprašyti asmens dokumento,
kilus abejonei dėl asmens amžiaus?

 • Klaipėdos dramos teatro kontrolierius turi teisę paprašyti asmens dokumento, kilus abejonei dėl asmens, siekiančio pasinaudoti „Laukiančiu bilietu“ amžiaus.

Kas suteiks informaciją apie „Laukiantį bilietą“?

 • Informacija bus teikiama Klaipėdos dramos teatro bilietų kasoje, bilietų kasos tel. 8 (46) 31 44 53, pardavimų vadybininkės Linos Lencevičiūtės tel. 8 659 07931, el.p. lina@kldt.lt, Klaipėdos dramos teatro tinklalapyje bei Facebook paskyroje.