Gimimo data: 1932 07 02
Gimimo vieta: Kaunas

Išsilavinimas:
1953 m. baigė Vilniaus A.Vienuolio vidurinę mokyklą
1957 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją

Darbas:
1956-1963 m. Marijampolės (tuometinio Kapsuko) dramos teatro aktorius
Nuo 1963 m. Klaipėdos dramos teatro aktorius

Vaidmenys Klaipėdos dramos teatre:
2015 m. Benigsenas. A.Juozaičio „Karalienė Luizė“, rež. G.Padegimas
2015 m. Senasis Ekdalis. H.Ibseno „Laukinė antis“, rež. R.Rimeikis
2011 m. Direktorius Humelis, Senis. A.Strindbergo „Šmėklos“, rež. G.Varnas
2008 m. Hamletas. „Mano Hamletas“ (pagal William Shakespeare‘o dramą „Hamletas“) , rež. B.Kupreišvili
2008 m. Kunigas. S.Parulskio „Keltininkas“, rež.P.E.Budraitis
2007 m. Elgeta. A.Strindbergo „Kelias į Damaską“, rež. O.Koršunovas
2006 m. Karalius Mindaugas. J.Marcinkevičiaus „Mindaugas“, rež. G.Padegimas
2006 m. Karalius Lyras. V.Šekspyro „Karalius Lyras“, rež. A.Latėnas
2004 m. Tėvelis. M. von Mayenburgo „Šaltas vaikas”, rež. O.Koršunovas
2003 m. Ponia Tautkrūša. „Tautkrūša“ (pagal V.Švabo „Tautos sunaikinimas”, arba „Mano kepenys beprasmės”), rež. A.Giniotis
2003 m. Izidorius. S.Parulskio „Frank Kruk“ (pagal P. Cvirką), rež. R.Banionis
2002 m. Vordlis. Č.Dikenso „Pikviko klubo užrašai”, rež. S.Račkys
2002 m. Raštvedys. F.Molnaro „Lilijomas”, rež. P.Gaidys
2001 m. Sotanvilis. Moljero „Ožys”, rež. A.Giniotis
2001 m. Puntila. B.Brechto „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis”, rež. P.Gaidys
2000 m. Trileckis. A.Čechovo „Nebaigta pjesė”, rež. R.Atkočiūnas
1999 m. Galiginas. S.Poškaus „Prieš išskrendant į rojų”, rež. A.Lebeliūnas
1998 m. Podkoliosinas. N.Gogolio „Vedybos”, rež. V.Pranulis
1998 m. Semas-80. P.Ustinovo „Fotofinišas”, rež. R.Atkočiūnas
1997 m. Duonkepys. M.Pagnolio „Duonkepio žmona”, rež. A.Lebeliūnas
1997 m. Spanguolė. V.Šekspyro „Daug triukšmo dėl nieko”, rež. P.Gaidys
1997 m. Portje. Ž.P.Sartro „Už uždarų durų”, rež. R.Atkočiūnas
1996 m. Augėjas. F.Durenmato „Heraklis ir Augėjo tvartai”, rež. R.Atkočiūnas
1995 m. Tėvas. Ž.Anujo „Romeo ir Žaneta”, rež. P.Gaidys
1993 m. Vadas, Smuklės šeimininkas. D.Vasermano, D.Deriono „Žmogus iš La Mančos”, rež. A.Vizgirda
1991 m. Sokratas. S.Canevo „Paskutinė Sokrato naktis”, rež. A.Pociūnas
1991 m. Isidoras. K.Goldonio „Kjodžos kivirčai”, rež. A.Ragauskaitė
1988 m. Simonas Daukantas. K.Sajos „Žemaičių piemuo”, rež. P.Gaidys
1988 m. Krepas. S.Beketo „Paskutinė Krepo juosta”, rež. P.Gaidys
1986 m. Stardas. V.Krėvės „Skirgaila”, rež. A.Ragauskaitė
1985 m. Napaleonas. F.Bruknerio „Napoleonas Pirmasis”, rež. P.Gaidys
1984 m. Mindaugas. J.Marcinkevičiaus „Saulė ir jos žemė”, rež. P.Gaidys
1983 m. Šmulka. Šatrijos Raganos „Sename dvare”, rež. K.Kymantaitė
1982 m. Prochoras Železnovas. M.Gorkio „Vasa Železnova”, rež. P.Gaidys
1982 m. Andriuščenka. V.Merežkos „Nakties žaidimai”, rež. P.Gaidys
1981 m. Vyrinas. V.Merežkos „Proletarinis laimės malūnas”, rež. P.Gaidys
1980 m. Žmogus. J.Marcinkevičiaus „Katedra”, rež. P.Gaidys
1979 m. Kristofersonas. E.O‘Neilo „Anė Kristi”, rež. P.Gaidys
1979 m. Tautvilas. Vydūno „Pasaulio gaisras”, rež. G.Černiauskas
1978 m. Satinas. M.Gorkio „Dugne”, rež. P.Gaidys
1977 m. Zamšavas. K.Sajos „Melų diena”, rež. P.Gaidys
1977 m. Dionizijas Dženonis. L.Pirandelo „Henrikas IV”, rež. G.Mackevičius
1976 m. Mažvydas. J.Marcinkevičiaus „Mažvydas”, rež. P.Gaidys
1976 m. II partneris. J.Glinskio „Po Svarstyklių ženklu”, rež. P.Gaidys
1975 m. Virėjas. B.Brechto „Motušė Kuraž”, rež. P.Gaidys
1975 m. Vienuolis. J.Marcinkevičiaus „Čičinskas”, rež. P.Gaidys
1974 m. Aristarchas. V.Šukšino „Energingi žmonės”, rež. V.Melnikas
1974 m. Mykalojus. B.Sruogos „Milžino paunksmė”, rež. P.Gaidys
1973 m. Tėvas, Seneliukas. M.Fermo „Durys pyška”, rež. P.Gaidys
1973 m. Peteras Širas. F.Taro „Antkapis su kaspinu”, rež. P.Gaidys
1973 m. Juokdarys. J.Grušo „Barbora Radvilaitė”, rež. B.Gražys
1972 m. Kučiumovas. A.Ostrovskio „Pasiutę pinigai”, rež. T.Kalvelienė
1972 m. Menenijus Agripa. V.Šekspyro „Koriolanas”, rež. P.Gaidys
1971 m. Šatunovas. L.Žuchovickio „Tostas už Kolumbą”, rež. B.Gražys
1971 m. Psichologas. K.Binkio „Atžalynas”, rež. B.Gražys
1971 m. Tėvas. G.Kanovičiaus „Ilgas mirusiųjų gyvenimas”, rež. P.Gaidys
1970 m. Profesorius, Paslikas. K.Sajos „Poliglotas.Abstinentas”, rež. P.Gaidys
1970 m. Režisierius. V.Majakovskio „Pirtis”, rež. P.Gaidys
1970 m. II Heroldas. A.Tolstojaus „Auksinis raktelis”, rež. B.Gražys
1969 m. Trosas. J.Stravinskio „Spūsties valanda”, rež. P.Gaidys
1969 m. Pumpurinis. H.Gulbio „Čiūčia, liūlia, mažutėli”, rež. A.Migla
1969 m. Mindaugas. J.Marcinkevičiaus „Mindaugas”, rež. P.Gaidys
1968 m. Skaitovas. J.Marcinkevičiaus „Krintančios žvaigždės”, rež. P.Gaidys
1968 m. Šeštadienis. L.Ustinovo, O.Tabakovo „Snieguolė ir septyni nykštukai”, rež. K.Mačiulis
1968 m. „Filosofas“.  E.Raneto „Kriminalinis tango”, rež. B.Gražys
1967 m. Nepažįstamasis. N.Hikmeto „Legenda apie meilę”, rež. P.Gaidys
1967 m. Karfunkelis. I.Kočergos „Laikrodininkas ir višta”, rež. P.Gaidys
1967 m. Liudytojas. R.Kaugvero „Meilės ir mirties metai”, rež. G.Ivanovas
1967 m. Tarnas. R.Markūno „Didysis gintaras”, rež. V.Paukštė, R.Markūnas
1966 m. Teiresijas. Sofoklio „Karalius Edipas”, rež. P.Gaidys
1966 m. Lega, Kapitonas. E.Voinič „Gylys”, rež. A.Žadeikis
1966 m. Bielskis. G.Kanovičiaus „Penketas ir teisiamojo žmona”, rež. P.Gaidys
1966 m. Sigis. K.Odetso „Laimės vaikas”, rež. S.Čaikauskas
1965 m. Semionovas. E.Radzinskio „104 puslapiai apie meilę”, rež. N.Guseva
1965 m. Albinas Dūda. G.Kanovičiaus „Kaip jums sekasi, pramuštgalviai”, rež. P.Gaidys
1965 m. Liudvikas XIII. A.Diuma „Trys muškietininkai”, rež. P.Gaidys
1964 m. Albertas. A.Sastrė „Madridas naktį nemiega”, rež. P.Gaidys
1964 m. Tarabilda, Reporteris. K.Sajos „Gaidžio pentinai”, rež. P.Gaidys
1963 m. Vainonenas. V.Višnevskio „Optimistinė tragedija”, rež. P.Gaidys
1963 m. Štrobelis. F.Kuno „Nibelungų kreditas”, rež. A.Žadeikis
1963 m. Gudruolis. S.Čiurlionienės-Kymantaitės „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių” , rež. A.Žadeikis
1963 m. Tarnas. K.Goldonio „Dviejų ponų tarnas”, rež. A.Martynovas

Vaidmenys Marijampolės dramos teatre:
1962 m. Pasiuntinys. A.Nikolaji „Būk vyras, Čelestinai!”, rež. P.Gaidys
1962 m. Viktoras Jeriochinas. D.Ugriumovo „Lagaminas su etiketėmis”, rež. S.Čaikauskas
1962 m. Lordas Gardineras. V.Hugo „Marija Tiudor”, rež. S.Čaikauskas
1961 m. Anisimas. A.Kolomijeco „Faraonai”, rež. S.Čaikauskas
1961 m. Kurčius. N.Hikmeto „Damoklo kardas”, rež. S.Čaikauskas
1960 m. Advokatas. A.Blažeko „Turtingas vakaras”, rež. R.Juknevičius
1960 m. Vladas Kalnius. R.Mikalauskaitės „Žmonės ir šešėliai”, rež. S.Čaikauskas
1960 m. Albertas Čaiversas. A.Kronino „Jupiteris juokiasi”, rež. S.Čaikauskas
1960 m. Djačokas. A.Čechovo „Ragana”, rež. S.Čaikauskas
1960 m. Advokatas. A.Blažeko „Turtingas vakaras”, rež. R.Juknevičius
1959 m. Vyriškis. A.Lyveso „Naujųjų Metų naktį”, rež. S.Čaikauskas
1959 m. Sen Li. M.Brendo „Svetimieji šalyje”, rež. S.Čaikauskas
1958 m. Reporteris. B.Nušičiaus „Misteris Doleris”, rež. A.Kupstas
1958 m. Jasa, Margus. A.Kitsbergo „Vilkaitė”, rež. S.Čaikauskas
1958 m. Dėdė Vasia. V.Rozovo „Džiaugsmo beieškant”, rež. R.Juknevičius
1958 m. Kazokų kapitonas. D.Ščelgovo „Pūga”, rež. A.Poliakovas
1958 m. Grafas Frederikas. L.de Vegos „Šuo ant šieno”, rež. S.Čaikauskas
1957 m. Senukas. J.Čyžiaus „Versmė”, rež. S.Čaikauskas
1957 m. Irbė. R.Blaumanio „Indranai”, rež. A.Kupstas
1957 m. Ponas Mare. A.Žari „Šeštasis aukštas”, rež. S.Čaikauskas
1956 m. Vilkiukas. J.Strachovo „Draugai nelaimėje”, rež. A.Kupstas
1956 m. Sodukas. A.Vienuolio „Prieblandoje”, rež. J.Kavaliauskas
1956 m. Jasius, Gimnastikos mokytojas, Gimnazistas. K.Binkio „Atžalynas”, rež. S.Čaikauskas

Vaidmenys kino ir televizijos filmuose:
2015 m. Arno Titenis. „Edeno sodas“, rež. A.Puipa. „Studio2“
2011-2012 m. Aleksejus Genadjevicius. „Po mokyklos“, rež. Broliai Presniakovai ir A.Boltenko. Disney studija ir 1 Baltijos kanalas
2007 m. Adomas. „Mokinukė“, rež. J.Lingys. Lietuvos televizija
2003-2007 m. „Sunku būti Dievu“, rež. A.Germanas. „Lenfilmas“
1999 m. Patas. „Elzė iš Gilijos“, rež. A.Puipa. „Lietuvos kino studija“
1995-2001 m. Vaišvila. „Giminės“, rež. Saulius Vosylius. Lietuvos televizija
1999 m. Patas. “Elzė”, rež. A.Puipa. „Lietuvos kino studija”
1995-2001 m. Vaišvila. “Giminės”, rež. S.Vosylius. Lietuvos televizija
1993 m. „Ir jis pasakė jums sudie”, rež. A.Šiuša. „Lietuvos kino studija“
1994 m. Milkus. „Žaibo nušviesti“, rež. A.Puipa. „Lietuvos kino studija“
1992 m. Baldišius. „Džiazas”, rež. R.Banionis. „Lietuvos kino studija”
1992 m. Dabulskis. „Šienapjūtė”, rež. M.Giedrys, J.Pakulis, A.Jancoras. „Lietuvos kino studija”
1992 m. Senis. „Tylos zona”, rež. A.Šiuša. „Lietuvos kino studija”
1992 m. Leklendas. „Paslaptis”, rež. G.Beglovas. „Lenfilmas”
1991 m. Profesorius. „Ir visa, kas gyva…”, rež. J.Jelchovas. „Belarusfilmas”
1991 m. Oberte. „Adaptacija”, rež. J.Šileikis. „Lietuvos kino studija”
1991 m. Tatišcevas. „Ivanas Rūstusis”, rež. B.Blankas. „Mosfilmas”
1991 m. Profesorius. „Mirtis po burėmis”, rež. B.Durovas „Moldovafilmas”
1991 m. Ginekologas. „Austrų laukas”, rež. A.Černychas. „Belarusfilmas”
1989 m. Vairuotojas. „Akimirkos”, rež. B.Giorgobiani. „Odesos kino studija”, „Gruzijafilmas”
1989 m. Senis Bliacha. „Baigtis”, rež. N.Košelevas. „Lenfilmas”
1989 m. Teisėjas. „Idealus nusikaltimas”, rež. I.Voznesenskis. „Gorkio kino studija”
1988 m. Tardytojas. „Žibalo pardavėjo žmona”, rež. A.Kaidanovskis. „Mosfilmas”
1988 m. Dole. „Spaudos centras” rež. S.Aranovičius. „Lenfilmas”
1987 m. Zabielskis. „Mėnulio pilnaties metas”, rež. A.Žebriūnas. „Lietuvos kino studija”
1987 m. Moldersas. „Savaitgalis pragare”, rež. V.Žalakevičius. „Lietuvos kino studija
1986 m. Pšidirskis. „Benjaminas Kordušas”, rež. V.Bačiulis. Lietuvos televizija
1986 m. Bitininkas. „Linksmoji šeimynėlė”, rež. V.Kazačkovas. „Odesos kino studija”
1986 m. Archeologas. „Išskleisti sparnai”, rež. A.Glagolevas. „Odesos kino studija”
1986 m. Don Rebo. „Legenda apie Chočbarą”, rež. A.Abakarovas, M.Ordovskis. „Lenfilmas”
1985 m. Geruolis. „Elektroninė bobutė”, rež. A.Puipa. „Lietuvos kino studija”
1985 m. Cybinas. „Eksperimentas”, rež. R.Jarašauskas. Lietuvos televizija
1985 m. Daktaras. „Žmogus iš „Mersedeso dosje”, rež. G.Nikolajenka. „Mosfilmas”
1985 m. Lotynų kalbos mokytojas. „Šešiolikmečiai”, rež. R.Banionis. „Lietuvos kino studija”
1985 m. Bordenas. „Advokatas”, rež. A.Pozdniakovas. „Lietuvos kino studija”
1985 m. Daktaras. „Paprasta mirtis”, rež. A.Kaidanovskis. „Lenfilmas”
1984 m. Mokytojas. „Čia mūsų namai”, rež. S.Vosylius. Lietuvos televizija
1984 m. Paul Keller. „Pasipriešinimas”, rež. S.Aranovičius. „Lenfilmas”, „Defa”
1984 m. Pruncė. „Mano mažytė žmona”, rež. R.Banionis. „Lietuvos kino studija”
1984 m. Neznamovas. „Sniegas birželyje”, rež. N.Košelevas. „Odesos kino studija”
1984 m. Tėvas. „Post scriptum”, rež. A.Pozniakovas. „Lietuvos kino studija”
1984 m. Svečias. „Jona”, rež. A.Kaidanovskis. „Mosfilmas”
1983 m. Dimitrijus Nikolajevičius. „Tema su variacijomis”, rež. R.Jarašauskas. „Lietuvos televizija”
1983 m. Valdininkas. „Moteris ir keturi jos vyrai”, rež. A.Puipa. „Lietuvos kino studija”
1983 m. Profesorius. „Sodas”, rež. A.Kaidanovskis. „Mosfilmas”
1983 m. Voolas. „Sava kaltė”, rež. I.Usovas. „Lenfilmas”
1982 m. Pasakotojas. „Mėlynbarzdis”, rež. J.Janulevičiūtė. „Lietuvos televizija”
1981 m. Navikas. „Arkliavagio duktė”, rež. A.Puipa. „Lietuvos kino studija”
1979 m. Jakštaitis. „Kelionė į rojų”, rež. A.Žebriūnas. „Lietuvos kino studija”
1979 m. Banys. „Velnio sėkla”, rež. A.Puipa. „Lietuvos kino studija”
1979 m. Bosvortas. „Rafertis”, rež. S.Aranovičius. „Lenfilmas”
1978 m. Hukas. „Veidas taikinyje”, rež. A.Grikevičius. „Lietuvos kino studija”
1978 m. Daktaras. „Pasigailėk mūsų”, rež. A.Araminas. „Lietuvos kino studija”
1978 m. Babelis. „Ypatingų žymių nėra”, rež. A.Bobrovskis. „Mosfilmas”, Defa, „Iliuzionas“
1978 m. Senis valkata. „Nebūsiu gangsteris, brangioji”, rež. A.Puipa. „Lietuvos kino studija”
1976 m. Tėvas. „Seklio Kalio nuotykiai”, rež. A.Žebriūnas. „Lietuvos kino studija”
1975 m. Kolagenas. „…ir kiti oficialūs smenys”, rež. S.Aranovičius. „Lenfilmas”
1974 m. Kapitonas. „Jūreivių šuo”, rež. N.Košelevas. „Lenfilmas”
1973 m. Piešimo mokytojas. „Naktibalda”, rež. A.Žebriūnas. „Lietuvos kino studija”
1972 m. Kalėjimo daktaras. „Tas saldus žodis – laisvė”, rež. V.Žalakevičius. „Mosfilmas”
1972 m. Petersonas. „Sulaužyta pasaga”, rež. S.Aranovičius. „Lenfilmas”
1972 m. Erikas. „Išlipti į krantą”, rež. K.Kiisk. „Tallinfilmas”
1972 m. Vyskupas. „Herkus Mantas”, rež. M.Giedrys. „Lietuvos kino studija”
1971 m. Mokytojas. „Visa teisybė apie Kolumbą”, rež. V.Žalakevičius. „Lietuvos televizija”
1970 m. Cezaris. „Ave, vita”, rež. A.Grikevičius. „Lietuvos kino studija”
1969 m. Mokytojas. „Jausmai”, rež. A.Dausa, A.Grikevičius. „Lietuvos kino studija”

Svarbiausi apdovanojimai:

2017 m. „Auksinė gervė” už viso gyvenimo nuopelnus nacionaliniam kinui
2012 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis kryžius
2009 m. Auksinis scenos kryžius už geriausią 2008 m. dramos vaidmenį spektaklyje „Mano Hamletas“ (pagal V. Šekspyro dramą „Hamletas“)
2007 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija
2003 m. Klaipėdos miesto kultūros Magistro žiedas
2002 m. Vyriausybės meno premija
2000 m. Nepriklausomybės medalis
1998 m. „Šv. Kristoforo” statulėlė už geriausią Lietuvos scenoje metų vaidmenį (Duonkepys – M.Panjolis „Duonkepio žmona”)
1998 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas
1982 m. Lietuvos liaudies artisto garbės vardas
1978 m. Valstybinė premija už Mindaugo, Mažvydo, Satino, kitus ryškiausius Lietuvos scenoje vaidmenis
1976 m. Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas

Aktorių sąrašas