Paroda (2020 07 31 – 2020  09 30)

Keturi dešimtmečiai – Klaipėdos dramos teatre

Fotografas Kęstutis Meliauskas

Šiemet Klaipėdos dramos teatras sveikina ištikimiausių savo aktorių būrį. Prieš 40 metų tuometės Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose buvo surinktas pirmasis aktorių kursas, numatytas specialiai Klaipėdos dramos teatrui.

Šio kurso vadovai buvo legendinis režisierius Povilas Gaidys ir dėstytoja Elena Savukynaitė. Jiems vadovaujant, aktorinio meno studijas 1980 m. drauge baigė 16 aktorių: Vida Kojelytė, Lina Krušnaitė, Nelė Savičenko, Edita Kauzaitė, Gediminas Kantauskas, Kęstutis Macijauskas, Alina Mikitavičiūtė, Lili Stepankaitė, Valentinas Klimas, Albertas Bartašiūnas, Kazimieras Žvinklys, Rimantas Pelakauskas, Vidas Jakimauskas, Igoris Reklaitis, Liubomiras Laucevičius, Kęstutis Žilinskas. Ir visi jie buvo priimti dirbti į Klaipėdos dramos teatrą. Aštuoni šio kurso aktoriai – L.Krušnaitė-Montvilienė, V. Jakimauskas, R.  Pelakauskas,  I.  Reklaitis,  V. Kojelytė-Stropienė,  A. Mikitavičiūtė-Stankaitienė,  K. Macijauskas, K. Žvinklys – iki šiol ištikimi Klaipėdos dramos teatrui, juos galima pamatyti spektakliuose.

Šie P. Gaidžio parengto kurso aktoriai ir dabar sudaro teatro branduolį, dalyvauja daugelyje spektaklių, kai kurie jau yra sukūrę daugiau ne po pusšimtį vaidmenų, vaidinę kine ir televizijoje. Du iš jų apdovanoti Auksiniais scenos kryžiais: 2005 m. I. Reklaitis – už Vernerio vaidmenį spektaklyje „Šaltas vaikas“ (rež. O. Koršunovas, pjesės autorius M. von Mayenburgas), 2015 m. K. Macijauskas – už Tėvo vaidmenį  spektaklyje  „Paprastos  beprotybės  istorijos“  (rež.  D.  Rabašauskas,  pjesės  autorius  P. Zelenka).

Dauguma aktorių ne tik vaidina Dramos teatro scenoje, jie aktyviai dalyvauja Klaipėdos kultūriniame gyvenime: literatūros skaitymuose, koncertuose, kituose renginiuose, bendradarbiauja su muziejais (antai aktorė V. Kojelytė-Stropienė įsijungė į Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus veiklą), yra pelnę ne tik žiūrovų simpatijas, bet ir garbingų miesto apdovanojimų. Aktorius K. Macijauskas, be to, kad vaidina, dar žinomas kaip režisierius ir pjesių kūrėjas: yra režisavęs 13 spektaklių, parašęs pjesių vaikams, literatūros kūrinių inscenizacijų.

Klaipėdos dramos teatras didžiuojasi šiuo aktorių būriu.

 Aktorius Igoris Reklaitis

„Teatras – išpažinties ir atgailos vieta…“

Aktorė Lina Krušnaitė

„Teatras – pėdsakai smėlyje… Kai kurie vos matomi, o kai kurie ryškūs… Nuotraukose, gyvenime, širdyje… Neišdylantys.“

Aktorius Vidas Jakimauskas

„Teatras – tai mano kelio pradžia ir kelio pabaiga.“

Aktorius Kęstutis Macijauskas

„Teatras – tai geidžiamas apsigavimas, o aktoriaus kūryba – panaši į smėlio pilių statymą ant jūros kranto…“

Aktorė Vida Kojelytė

„Man teatras – skaudžios ir džiugios patirtys autentiškumo paieškose.“

Aktorius Kazimieras Žvinklys

„Teatras kaip gyvenimas: ir džiaugsmai, ir nusivylimai…“

Aktorius Rimantas Pelakauskas

„Teatras – gyvenimo būdas. Aktorius iš Teatro išeina tik pro Dangaus vartus.“

Aktorė Alina Mikitavičiūtė

„Teatras yra tik vienas sezonas, o sezonas  – tai visas aktoriaus gyvenimas.“