DMN inf.

„Nematyti nei pradžios, nei pabaigos. Visur giluma, atkaklūs, net dugną pasiekiantys saulės spinduliai ir žuvys, lyg žmonės, juda iš vienos vietos į kitą“, – taip poetiškai savo gyvenimo jauseną apibūdino vienas garsiausių lietuvių teatro ir kino aktorių Vytautas Paukštė, šiemet švenčiantis 85-metį.

Gyva legenda

Ta proga lapkričio 4 d. 19 val. Klaipėdos dramos teatre rengiamas šiam legendiniam menininkui skirtas vakaras „Homage aktoriui“ („Nusilenkimas aktoriui“). Renginio režisierius – Gintaras Varnas, dailininkas – Gintaras Makarevičius. Vakare dalyvaus Klaipėdos kamerinis orkestras (vadovas Mindaugas Bačkus), Klaipėdos dramos teatro aktoriai, vakarą ves Nelė Savičenko ir Mikalojus Urbonas.

Nusilenkimas aktoriui – tai susitikimas su teatro ir kino aktoriumi V.Paukšte Klaipėdos dramos teatro scenoje, kurioje jis praleido gražiausius gyvenimo ir kūrybos metus.

Klaipėdos miesto simboliu vadinamas aktorius šiemet švenčia įspūdingą sukaktį. Daugiau nei penkis dešimtmečius besitęsiančią kūrybinę jo biografiją sudaro daugybė įsimintinų vaidmenų, susitikimų su žiūrovais. V.Paukštės darbų svarbą liudija kolegų pagarba, žiūrovų meilė ir garbingi apdovanojimai. Šis aktorius yra sukūręs daugiau kaip 100 vaidmenų teatre, per 50 – kine. Šių metų birželio viduryje V.Paukštė už viso gyvenimo nuopelnus kine apdovanotas „Aukso gerve“.

Grįš prie Ekleziasto

„Man darė įtaką lietus ir jaunas buninas, ir vėjas, ir šventas jonas du kartus, ir tris kartus – šviesos kūrėjas…“ – tokiomis Aido Marčėno eilėraščio „Įtakos“ eilėmis pilnoje Klaipėdos dramos teatro aikštėje į žiūrovus 80-ojo jubiliejaus proga kreipėsi aktorius V.Paukštė.

Prabėgus penkeriems metams, aktorius scenoje grįš prie Ekleziasto – Senojo Testamento filosofinių apmąstymų, samprotavimų ir pamokymų knygos, parašytos III a. prieš Kristų.

„Dievas yra, bet netikiu nupaišytuoju ikonoje, tik antgamtiška jėga, tvarkančia visatą, likimus. Šventasis Raštas sako: dulke buvai, dulke virsi. O iš jų susidaro kosminiai ūkai, žvaigždžių dulkės. Tokia ta mūsų amžinybė“, – dalijosi mintimis aktorius V.Paukštė.

Minties strėlė – publikai

V.Paukštė nuo 1963 m. iki dabar dirba Klaipėdos dramos teatre. Lietuvos teatro istoriją puošia iškiliausi aktoriaus vaidmenys, tarp jų – Mindaugas ir Mažvydas Justino Marcinkevičiaus dramose.

Analizuodama aktoriaus kūrybą, teatrologė Irena Aleksaitė rašė: „Žodis V.Paukštės lūpose – tai pirmiausia minties strėlė, paleista į mus. Jo scenos kalba turėtų gėrėtis reiklūs kalbininkai, tokia ji skambi, aiški, garsi, prasminga ir itin taisyklinga. Ir tai visų pirma – artisto pagarba žiūrovams. Vytauto puikus intonavimas stebina plačiu diapazonu, atspalviais, niuansais. Girdi Vytauto ironiškas gaideles, subtilų, švelnų humorą, sarkazmo aštrumą, patyčių smūgiavimą. Vytauto veikėjai turi savo kalbėjimo (ir mąstymo) ritmą, energiją, spalvą, savotiškai „sinkopuoja“, „praretina“ ar pagreitina žodžius. Personažo kalbėjimo būdas V.Paukštei – svarbi jo herojaus charakterio spalva.“

Didelis aktoriaus vaidmenų aruodas ir kine. Vien lietuviškame kine V.Paukštė sukūrė apie tris dešimtis vaidmenų – Almanto Grikevičiaus („Jausmai“, „Ave, vita“), Vytauto Žalakevičiaus („Visa teisybė apie Kolumbą“, „Savaitgalis pragare“), Marijono Giedrio („Herkus Mantas“), Algimanto Puipos („Velnio sėkla“, „Arkliavagio duktė“, „Elzė iš Gilijos“, „Moteris ir keturi jos vyrai“, „Elektroninė senelė“, „Edeno sodas“ ir kt.), Raimundo Banionio („Mano mažytė žmona“) bei kitų režisierių filmuose.