2021 07  12

Povilas Gaidys (1937 05 24 – 2021 07 11)

Vakar mirė ilgametis Klaipėdos dramos teatro režisierius Povilas Gaidys.

Povilas Gaidys gimė 1937 m. Subačiuje, Kupiškio rajone, bet didžiąją gyvenimo dalį praleido Klaipėdoje, į ją atvyko 1963 m. po režisūros studijų Maskvos Lunačiarskio teatro Meno institute. Prieš tai metus praleido Marijampolės dramos teatre, bet jį uždarius aktoriai buvo perkelti į Klaipėdos dramos teatrą.

1963 m. buvo paskirtas Klaipėdos dramos teatro vyriausiuoju režisieriumi, ėjo šias pareigas trisdešimt penkerius metus. 1998–2001 m. dirbo šio teatro vadovu, o 2001–2016 m. buvo paskirtas teatro meno vadovu.

Režisierius per savo gyvenimą yra sukūręs per 80 spektaklių, be Klaipėdos yra režisavęs Vilniaus valstybiniame operos ir baleto teatre, Šiaulių dramos teatre, Valstybiniame jaunimo teatre, Sankt Peterburge, Čikagos lietuvių teatre (JAV). Jo spektaklių tarpe ir pagal Just. Marcinkevičiaus dramų trilogiją kurti „Mindaugas“ (1969 m.), „Mažvydas“ (1976 m.), „Katedra“ (1980 m.), pagal B. Sruogą „Milžino paunksmė“ (1974 m.), pagal A. Kopkovą „Dramblys“ (1977 m.), pagal K. Sają „Žemaičių piemuo“ (1988 m.). Paskutinieji Klaipėdos dramos teatre kurti spektakliai – drama „Elzės žemė“ (2017 m. pagal J. Pulinovič) bei 2019 m. kurta komedija „Paradas“ (pagal A. Galin).

Povilas Gaidys buvo ne tik režisierius, bet ir aktorius – sukūrė eilę vaidmenų kine ir teatre.

Nuo 1971 m. Povilas Gaidys dėstė režisūros pagrindus buvusiuose Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, Klaipėdos universiteto Menų fakultete, buvo šios aukštosios mokyklos docentas.

Už kūrybos indėlį į teatro meną ir viso gyvenimo nuopelnus Povilas Gaidys 2014 m. buvo apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“, 2005 m. pagerbtas Klaipėdos kultūros magistro titulu, 2002 m. jam buvo įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius. 1997 m. P. Gaidžiui buvo įteikta Lietuvos Respublikos Vyriausybės premija. 1979 m. režisieriui paskirta Respublikinė premija už Just. Marcinkevičiaus „Mindaugo“, V. Višnevskio „Optimistinės tragedijos“, V. Majakovskio „Pirties“ ir M. Gorkio „Dugne“ pastatymus.

 Povilas Gaidys bus pašarvotas šio teatro didžiojoje salėje. Atsisveikinti su velioniu bus galima 13 d. nuo 11 val. iki 20 val., 14 d. nuo 11 val. iki 14 val.
14 d. 8 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus aukojamos mišios už velionį.
Karstas išnešamas 14 d. 14 val. Laidotuvės vyks Lėbartų kapinėse.