Date of birth: 2/7/1932
Place of birth: Kaunas

Education:
Graduated from Vilnius A.Vienuolis Secondary School in 1953
Graduated from Lithuanian State Conservatoire in 1957

Work:
1957-1962: Marijampolė (then Kapsukas) Drama Theatre actor
Klaipėda Drama Theatre actor since 1963.

Significant roles in Klaipėda Drama Theatre:
2015 – Benigsenas. “Queen Louise“ (“Karalienė Luizė”) by A. Juozaitis. Director G. Padegimas
2015 – Old Ekdal. “The Wild Duck“ (“Laukinė antis”) by H.Ibsen. Director R.Rimeikis
2011 – Director Humel, Old man. “The Ghost Sonata“ ( “Šmėklų sonata“) by A. Strindberg. Director G. Varnas
2008 – Hamlet. “My Hamlet“ (based on “Hamlet” by William Shakespeare). Director B.Kupreishvili
2008 – Priest. “Keltininkas“ by S.Parulskis, Director P.E.Budraitis
2007 – Beggar. “The Road to Damascus“ A.Strindberg. Director O.Koršunovas
2006 – King Mindaugas. “Mindaugas“ by J. Marcinkevičius. Director G.Padegimas
2006 – King Lear. “King Lear“ by W. Shakespeare. Director A. Latėnas
2004 – Father. “The Cold Child” (“Šaltas vaikas“) by M.von Mayenburg. Director O. Koršunovas
2003 – Mrs Tautkrūša. “Tautkrūša” based on “Annihilation of Nation or My Liver without a Meaning” (“Tautos sunaikinimas arba mano kepenys be prasmės”) by W.Schwab. Director A.Giniotis
2003 – Isidore. “Frank Kruk“ by S.Parulskis. Director R.Banionis
2002 – Mr Wardle. “The Pickwick Papers“ (“Pikviko klubo užrašai“) by C. Dickens. Director S. Račkys
2002 – Clerk. “Liliom“ (Lilijomas”) by F.Molnár. Director P.Gaidys
2001 – Sir Sotenville. “Goat“ (“Ožys“) by Molière. Director A.Giniotis
2001 – Puntila. “Mr Puntila and his Man Matti“ (“Ponas Puntila ir jo tarnas Matis”) by B.Brecht. Director P.Gaidys
2000 – Trilecky. “Unfinished Piece” (“Nebaigta pjesė”) by A. Chekhov. Director R.Atkočiūnas
1999 – Galiginas. “Before Fleeing to Paradise“ (“Prieš išskrendant į rojų“) by S.Poškus. Director A.Lebeliūnas
1998 – Podkolyosin. “Marriage” (“Vedybos”) by N.Gogol. Director V.Pranulis
1998 – Sem-80. “Photo Finish“ (“Fotofinišas“) by P. Ustinov. Director R .Atkočiūnas
1997 – Baker. “The Baker‘s Wife“ (“Duonkepio žmona) by M. Pagnol. Director A. Lebeliūnas.
1997 – Cranberry. “Much Ado about Nothing” (“Daug triukšmo dėl nieko”) by W. Shakespeare. Director P.Gaidys
1997 – Valet. “No Exit” (“Už uždarų durų“) by J. Paul Sartre. Director R.Atkočiūnas
1996 – Augean. “Hercules and the Augean Stables“ (“Heraklis ir Augėjo tvartai“) by F. Dürrenmatt. Director R.Atkočiūnas
1995 – Father. “Romeo and Jeannette“ (“Romeo ir Žaneta”) by J. Anouilh. Director P. Gaidys.
1993 – Chief, Tavern owner. “Man of La Mancha” („Žmogus iš La Mančos“) by D.Wasserman. Director A.Vizgirda
1991 – Socrates. “The Last Night of Socrates” (“Paskutinė Sokrato naktis”) by S.Canevo. Director A.Pociūnas
1991 – Isidore. “The Chioggia Scuffles” (“Kjodžos kivirčai“) by C.Goldoni. Director A.Ragauskaitė
1988 – Simonas Daukantas. “Shepherd of Samogitia” (“Žemaičių piemuo“) by K. Saja. Director P. Gaidys
1988 – Krapp. “Krapp’s Last Tape” (“Paskutinė Krepo juosta”) by S. Beckett. Director P.Gaidys
1986 – Stardas. „Skirgaila” by V.Krėvė. Director A.Ragauskaitė
1985 – Napoleon. “Napoleon the First“ (“Napoleonas pirmasis”) by F. Bruckner. Director P.Gaidys
1984 – Mindaugas. “The sun and the earth” (“Saulė ir jos žemė”) by J.Marcinkevičius. Director P.Gaidys
1983 – Šmulka. “In the Old Mannor“ (“Sename dvare”) by Šatrijos Ragana. Director K.Kymantaitė
1982 – Prokhor Zheleznov. “Vassa Zheleznova“ (“Vasa Železnova”) by M.Gorky. Director P.Gaidys
1982 – Andriushchenko. “Games of the Night” (“Nakties žaidimai“) by V.Merezhko. Director P.Gaidys
1981 – Vyrinas. “Proletarian Windmill of Happiness” (“Proletarinis laimės malūnas“) by V.Merezhko. Director P.Gaidys
1980 – Man. “The Cathedral” (“Katedra”) by Justinas Marcinkevičius. Director P.Gaidys
1979 – Christopherson. “Anna Christie“ (“Anė Kristi“) by E. O’Neill. Director P. Gaidys
1979 – Tautvilas. “Fire of the World” (“Pasaulio gaisras”) by Vydūnas. Director G.Černiauskas
1978 – Satin. “The Lower Depths“ (“Dugne“) by M. Gorky. Director P. Gaidys
1977 – Zamšavas. “The Day of Liars” (“Melagių diena”) by K. Saja. Director P.Gaidys
1977 – Dionisio Genoni. “Henry IV” (“Henrikas IV”) by L.Pirandello. Director G.Mackevičius
1976 – Mažvydas. “Mažvydas” by J.Marcinkevičius. Director P.Gaidys
1976 – II partner. “Under the Sign of Libra” (“Po Svarstyklių ženklu”) by J.Glinskis. Director P.Gaidys
1975 – Cook. “Mother Courage” (“Motušė Kuraž”) by B.Brecht. Director P.Gaidys
1975 – Monk. “Čičinskas” by J.Marcinkevičius. Director P.Gaidys
1974 – Aristarchus. “Strange People” (“Energingi žmonės”) by V.Shushkin. Director V.Melnikas
1974 – Mykalojus. “The Shade of a Giant” (“Milžino paunksmė“) by B. Sruoga. Director P.Gaidys
1973 – Father, Old man. “The Doors are Slammed“ (“Durys pyška”) by M.Fermo. Director P.Gaidys
1973 – Peteras Širas. “Tombstone with a Ribbon” (“Antkapis su kaspinu”). F.Taras. Director P.Gaidys
1973 – Joker. “Barbora Radvilaitė“ by J. Grušas. Director B.Gražys
1972 – Kuchumov. “Mad Money” (“Pasiutę pinigai”) by A.Ostrovsky. Director T.Kalvelienė
1972 – Menenius Agrippa. “Coriolanus” (“Koriolanas”) by W.Shakespeare, Director P.Gaidys
1971 – Shatunov. “Toast for Columbus” (“Tostas už Kolumbą“) by L.Zhuchovicky. Director B.Gražys
1971 – Psychologist. “Atžalynas“ by K.Binkis. Director B.Gražys
1971 – Father. “The Long Life of the Dead” (“Ilgas mirusiųjų gyvenimas“) by G.Kanovičius. Director P.Gaidys
1970 – Professor, Paslikas. “Polyglot. Abstinent” (“Poliglotas.Abstinentas”) by K.Saja. Director P.Gaidys
1970 – Director. “The Bathhouse” (Orig. “Баня”) (“Pirtis”) by Vladimir Mayakovsky. Director P.Gaidys
1970 – II Herold. “The Golden Key” (“Auksinis raktelis”) by A.Tolstoy. Director B.Gražys
1969 – Trosas. “Hour of Hustle” (“Spūsties valanda”) by J.Stravinsky. Director P.Gaidys
1969 – Pumpurinis. “Hush, Hush, Little Baby” (orig. “Aijā žūžū, bērns kā lācis”) („Čiučia liulia, mažutėli“) by H.Gulbis, Director A.Migla
1969 – Mindaugas. “Mindaugas” by J.Marcinkevičius. Director P.Gaidys
1968 – Reader. “Falling Stars” (“Krintančios žvaigždės”) by J.Marcinkevičius. Director P.Gaidys
1968 – Saturday. “Snow White and Seven Dwarfs” (“Snieguolė ir septyni nykštukai”) by L.Ustinov. Director K.Mačiulis
1968 – Philosopher. “The Criminal Tango” (orig. “Tangoul criminal”) (“Kriminalinis tango“) by E. Ranet. Director B.Gražys
1967 – Stranger. “The Legend of Love” (Orig. “Legenda o miłości”) (“Legenda apie meilę”) by N.Hikmet. Director P.Gaidys
1967 – Karfunkelis. “Watchmaker and Hen” (“Laikrodininkas ir višta”) by I.Kočerga. Director P.Gaidys
1967 – Witness. “The Year of Love and Death” (“Meilės ir mirties metai“) by R.Kaugver. Director G.Ivanovas
1967 – Servant. “The Great Amber” (“Didysis gintaras”) by R.Markūnas. Director V.Paukštė, R.Markūnas
1966 – Tiresias. “Oedipus the King” (“Karalius Edipas”) by Sophocles. Director P.Gaidys
1966 – Lega, Captain. “Gadfly” (“Gylys”) by E.Voinich. Director A.Žadeikis
1966 – Bielskis. “The Five and the Wife of the Accused” (“Penketas ir teisiamojo žmona”) by G.Kanovičius. Director P.Gaidys
1966 – Sigis. “Golden Boy” (“Laimės vaikas”) by C.Odets. Director S.Čaikauskas
1965 – Semionov. “104 Pages about Love” (“104 puslapiai apie meilę”) by E.Radzinsky. Director N.Guseva
1965 – Albinas Dūda. “How are You Doing, Rugrats?” (“Kaip jums sekasi, pramuštgalviai?”) by G.Kanovičius. Director P.Gaidys
1965 – Ludwig XIII. “Three Musketeers” (“Trys muškietininkai”) by A.Dumas. Director P.Gaidys
1964 – Alberto. “Madrid does Not Sleep by Night” (“Madridas naktį nemiega”) by A.Sastre. Director P.Gaidys
1964 – Tarabilda, Reporter. “Rooster Spurs” (“Gaidžio pentinai”) by K.Saja. Director P.Gaidys
1963 – Vainonon. “An Optimistic Tragedy” (“Optimistinė tragedija”) by V. Vishnevskiy. Director P.Gaidys
1963 – Štrobelis. “Nibelungian Credit” (“Nibelungų kreditas”) by F.Kunas. Director A.Žadeikis
1963 – Smart man. S “Twelve Black Ravens” (“Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių”) by S.Čiurlionienė-Kymantaitė. Director A.Žadeikis
1963 – Servant. “Servant of Two Masters” (“Dviejų ponų tarnas”) by C.Goldoni. Director A.Martynovas

Roles in Marijampolė Drama Theatre:
1962 – Messenger “Be the Man, Celestino!” (“Būk vyras, Čelestinai!”) by A.Nicolaj. Director P.Gaidys
1962 – Viktor Jeriochin. “Suitcase with Labels” (“Lagaminas su etiketėmis”) by D.Ugriumov. Director S.Čaikauskas
1962 – Lord Gardiner. “Marie Tudor” (“Marija Tiudor”) by V.Hugo. Director S.Čaikauskas
1961 – Anisimas. “The Pharaohs” (“Faraonai”) by O.Kolomijec. Director S.Čaikauskas
1961 – Kurčius. “Sword of Damocles” (“Damoklo kardas”) by N.Hikmet. Director S.Čaikauskas
1960 – Vladas Kalnius. “People and Shadows” (“Žmonės ir šešėliai”) by R.Mikalauskaitė. Director S.Čaikauskas
1960 – Albert Chivers. “Jupiter Laughs” (“Jupiteris juokiasi”) by A.Cronin. Director S.Čaikauskas
1960 – Dyachok. “The Witch” (“Ragana”) by A.Chekhov. Director S.Čaikauskas
1960 – Lawyer. “Rich Evening” (“Turtingas vakaras”). V.Blažek. Director R.Juknevičius
1959 – Man. “New Years Eve” (“Naujųjų Metų naktį”) by A.Liives. Director S.Čaikauskas
1959 – Sen Lee. “Strangers in the Land” (“Svetimieji šalyje”) by M.Brand. Director S.Čaikauskas
1958 – Reporter. “Mister Dollar” (“Misteris Doleris”) by B. Nusic. Director A.Kupstas
1958 – Jasa, Margus. “Libahunt” (“Vilkaitė”) by A.Kitzberg. Director S.Čaikauskas
1958 – Ucle Vasia. “In Search of Joy” (“Džiaugsmo beieškant”) by V.Rozov. Director R.Juknevičius
1958 – Cossack Captain. “Snowstorm” (“Pūga”) by D.Ščelgovo. Director A.Poliakovas
1958 – Count Federico. “The Dog in the Manger” (“Šuo ant šieno”) by L.de Vega. Director S.Čaikauskas
1957 – Old man. “Springhead” (“Versmė”) by J.Čyžius. Director S.Čaikauskas
1957 – Irbė. “Indrāni” (“Indranai”) by R.Blaumanis. Director A.Kupstas
1957 – Mr. Mare. “Sixth Floor” (“Šeštasis aukštas”) by A.Jarry. Director S.Čaikauskas
1956 – Little wolf. “Friends in Trouble” (“Draugai nelaimėje”) by J.Strakhov. Director A.Kupstas
1956 – Sodukas. “In the Shadow” (“Prieblandoje”) by A.Vienuolis. Director J.Kavaliauskas
1956 – Jasius, Gymnastics teacher, Gymnasium student. “Atžalynas” by K.Binkis Director S.Čaikauskas

Roles in cinema and television
2015 – Arno Titenis. “Garden of Eden” (“Edeno sodas“). Director A.Puipa. Studio2
2011-2012 – Aleksejus Genadjevicius. “After School” (“Po mokyklos“). Directors brothers Presniakovs and A.Boltenko. Disney studio and the I Baltic Channel
2007 – Adomas. “Schoolgirl” (“Mokinukė“). Director J.Lingys. Lithuanian Television
2003-2007 – “Hard to be God” (“Sunku būti Dievu“). Director A.Germanas. „Lenfilmas“
1999 – Patas. “Elzė from Gilija” (“Elzė iš Gilijos“) Director A.Puipa. Lithuanian Cinema Studio
1995-2001 – Vaišvila. „Giminės“. Director Saulius Vosylius. Lithuanian Television
1993 – “And He Told you Goodbye” (“Ir jis pasakė jums sudie”). Director A.Šiuša. Lithuanian Cinema Studio
1994 – Milkus. “Illuminated by Lighting” (“Žaibo nušviesti“) Director A.Puipa. Lithuanian Cinema Studio
1992 – Baldišius. “Jazz” (“Džiazas”) Director R.Banionis. Lithuanian Cinema Studio
1992 – Dabulskis. “Hay Harvest” (“Šienapjūtė”). Director M.Giedrys, J.Pakulis, A.Jancoras. Lithuanian Cinema Studio
1992 – Old Man. “The Silent Zone” (“Tylos zona”). Director A.Šiuša. Lithuanian Cinema Studio
1992 – Leklendas. “Secret” (“Paslaptis”). Director G.Beglovas. “Lenfilmas”
1991 – Professor. “Everything Alive…” (“Ir visa, kas gyva…”) Director J.Jelchovas. “Belarusfilmas”
1991 – Oberte. “Adaptation” (“Adaptacija”). Director J.Šileikis. Lithuanian Cinema Studio
1991 – Tatišcevas. “Ivan the Terrible” (“Ivanas Rūstusis”). Director B.Blankas. “Mosfilmas”
1991 – Professor. “Death under Sail” (“Mirtis po burėmis”) Director B.Durovas. “Moldovafilmas“
1991 – Gynaecologist. “The Field of Austrians” (“Austrų laukas”). Director A.Černychas. “Belarusfilmas”
1989 – Driver. “Moments” (“Akimirkos”). Director B.Giorgobiani. Odessa Cinema Studio, “Gruzijafilmas”
1989 – Old man Bliacha. “The End” (“Baigtis”). Director N.Košelevas. “Lenfilmas”
1989 – Judge. “Perfect Crime” (“Idealus nusikaltimas”). Director I.Voznesenskis. Gorky Cinema Studio
1988 – Interrogator. “The Wife of Oil Salesman” (“Žibalo pardavėjo žmona”). Director A.Kaidanovskis. “Mosfilmas”
1988 – Dole. “The Press Centre” (“Spaudos centras”). Director S.Aranovičius. “Lenfilmas”
1987 – Zabielskis. “The Time of Full Moon” (“Mėnulio pilnaties metas”). Director A.Žebriūnas. Lithuanian Cinema Studio
1987 – Moldersas. “Weekend in Hell” (“Savaitgalis pragare”). Director V.Žalakevičius. Lithuanian Cinema Studio
1986 – Pšidirskis. “Benjaminas Kordušas”. Director V.Bačiulis. Lithuanian Television
1986 – Beekeeper. “The Happy Family” (“Linksmoji šeimynėlė”). Director V.Kazačkovas. Odessa Cinema Studio
1986 – Archaeologist. “Spread Wings” (“Išskleisti sparnai”). Director A.Glagolevas. Odessa Cinema Studio
1986 – Don Rebo. “Legend about Chočbaras” (“Legenda apie Chočbarą”). Director A.Abakarovas, M.Ordovskis. “Lenfilmas”
1985 – Good man. “Electronic Old Lady (“Elektroninė bobutė”) Director A.Puipa. Lithuanian Cinema Studio
1985 – Cybinas. “Experiment” (“Eksperiment”). Director R.Jarašauskas. Lithuanian Television
1985 – Doctor. “Man from the “Mercedes Dossier” (“Žmogus iš „Mersedeso dosje”). Director G.Nikolajenka. “Mosfilmas”
1985 – Latin teacher.” Sixteen-year-olds” (“Šešiolikmečiai”). Director R.Banionis. Lithuanian Cinema Studio
1985 – Bordenas. “Lawyer” (“Advokatas”). Director A.Pozdniakovas. Lithuanian Cinema Studio
1985 – Doctor. “Simple Death” (“Paprasta mirtis”). Director A.Kaidanovskis. “Lenfilmas”
1984 – Teacher. “This is Our Home” (“Čia mūsų namai”). Director S.Vosylius. Lithuanian Television
1984 – Paul Keller. “Resistance” (“Pasipriešinimas”). Director S.Aranovičius. “Lenfilmas”, “Defa”
1984 – Pruncė. “My Little Wife” (“Mano mažytė žmona”). Director R.Banionis. Lithuanian Cinema Studio
1984 – Neznamovas. “Snow in June” (“Sniegas birželyje”). Director N.Košelevas. Odessa Cinema Studio
1984 – Father. “Post scriptum”. Director A.Pozniakovas. Lithuanian Cinema Studio
1984 – Guest. “Jona”. Director A.Kaidanovskis. “Mosfilmas”
1983 – Dimitrijus Nikolajevičius. “Theme with Variations” (“Tema su variacijomis”). Director R.Jarašauskas. Lithuanian Television
1983 – Official. “Woman and Her Four Men” (“Moteris ir keturi jos vyrai”). Director A.Puipa. Lithuanian Cinema Studio
1983 – Professor. “Graden (“Sodas”). Director A.Kaidanovskis. “Mosfilmas”
1983 – Voolas. “Own Fault” (“Sava kaltė”) Director I.Usovas. “Lenfilmas”
1982 – Narrator. “Bluebeard” (“Mėlynbarzdis”). Director J.Janulevičiūtė. Lithuanian Television
1981 – Navikas. “Daughter of Horse Thief” (“Arkliavagio duktė”). Director A.Puipa. Lithuanian Cinema Studio
1979 – Jakštaitis. “Joureny to Paradise” (“Kelionė į rojų”). Director A.Žebriūnas. Lithuanian Cinema Studio
1979 – Banys. “Devil’s Seed” (“Velnio sėkla”). Director A.Puipa. Lithuanian Cinema Studio
1979 – Bosvortas. “Rafertis”. Director S.Aranovičius. „Lenfilmas”
1978 – Hukas. “Face in a Target “(“Veidas taikinyje”). Director A.Grikevičius. Lithuanian Cinema Studio
1978 – Daktaras. “Have Mercy on us” (“Pasigailėk mūsų”). Director A.Araminas. Lithuanian Cinema Studio
1978 – Babelis. “No Specific Markings” (“Ypatingų žymių nėra”). Director A.Bobrovskis. „Mosfilmas”, Defa, “Iliuzionas“
1978 – Old homeless man. “I will not be a Gangster, Dear” (“Nebūsiu gangsteris, brangioji”). Director A.Puipa. Lithuanian Cinema Studio
1976 – Father. “Adventures of Detective Kalis (“Seklio Kalio nuotykiai”). Director A.Žebriūnas. Lithuanian Cinema Studio
1975 – Kolagenas. “…and Other Official People” („…ir kiti oficialūs asmenys”). Director S.Aranovičius. “Lenfilmas”
1974 – Captain. “Sailors’ Dog” (“Jūreivių šuo”). Director N.Košelevas. “Lenfilmas”
1973 – Painting teacher. “Naktibalda”. Director A.Žebriūnas. Lithuanian Cinema Studio
1972 – Prison doctor. “That Sweet Word Freedom” (“Tas saldus žodis – laisvė”). Director V.Žalakevičius. “Mosfilmas”
1972 – Petersonas. “Broken Horseshoe” („Sulaužyta pasaga”). Director S.Aranovičius. “Lenfilmas”
1972 – Erikas. “Escape to the Shore” (“Išlipti į krantą”). Director K.Kiisk. “Tallinfilmas”
1972 – Bishop. “Herkus Mantas”. Director M.Giedrys. Lithuanian Cinema Studio
1971 – Teacher. “The Truth about Columbus” (“Visa teisybė apie Kolumbą”). Director V.Žalakevičius. Lithuanian Television
1970 – Cezar. “Ave, vita”. Director A.Grikevičius. Lithuanian Cinema Studio
1969 – Teacher. “Feelings” (“Jausmai”). Director A.Dausa, A.Grikevičius. Lithuanian Cinema Studio

Significant awards:
2012 – The Cross of Commander of the Order for Merits to Lithuania;
2009 – Golden Stage Cross for the Best Drama Role in “My Hamlet” (“Mano Hamletas”) (based on “Hamlet” by W. Shakespeare.
2007 – National Prize of Culture and Art.
2003 – The Ring of Master of Klaipėda City Culture.
2002 – The Lithuanian National Art Prize
2000 – The Medal of Independence
1998 – “Šv. Kristoforas” Prize for the Best Role of the Year (Baker in “The Baker‘s Wife“ (“Duonkepio žmona) by M. Pagnol)
1998 – Medal of the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas
1982 – Honourable Name of Lithuanian Folk Artist
1978 – National Prize for the roles of Mindaugas, Mažvydas, Satinas and other roles created on Lithuanian stage.
1976 – Honourable Name of Accomplished Lithuanian Artist

The list of actors