Date of birth: 1/1/1978
Place of birth: Šilutė

Education:
Graduated from the Faculty of Arts of Klaipėda University, Department of Directing in 2001

Work:
Klaipėda Drama Theatre actor, Director‘s Assistant since 2001

Significant roles in Klaipėda Drama Theatre:
2020 – Yegor. M. Gorkij „Children Of The Sun“ („Saulės vaikai“), dir. L. Groza
2020 – Politician. G. Grajauskas „The Net“ („Tinklas“), dir. A. Leonova
2020 – Tomas. L. Norén „Demons“ („Demonai“), dir. D. Rabašauskas
2019 – Menachem. T. Słobodzianek „Our Class“ („Mūsų klasė“), dir. O. Koršunovas
2019 – Dulac. J. Anouilh „Euridyce“ („Euridikė“), dir. M. Pažereckas
2018 – Salvator. G. Grajauskas “Who against us” („Kas prieš mus“), Director J. Vaitkus
2018 – Chaplain. „Mother Courage“ („Mama Drąsa“) by B. Brecht. Director E. Senkovs
2018 – Teacher. „Bitch Children“ („Kalės vaikai“) by S. Šaltenis. Director E. Nekrošius
2017 – Doctor, Nr. One. „Good Morning, Mr. Rabbit“ („Labas rytas, pone triuši“) by M.M. Matthis. Director M. Pažereckas
2017 – Doctor 2. „The Night“ („Naktis“) by A. Stasiuk Director A. Jankevičius
2017 – Vladimir Pavlovič. „The Small Black Box“ („Juoda dėžutė“) by P. Priažko. Director D. Rabašauskas
2016 – Dr. Estermark. “The Father” (“Tėvas“) by A.Strindberg. Director M.Kimelė
2016 – Scientist. “The Martyrdom of Peter Ohey“ (Petro Ohėjaus kankinystė“) by S.Mrożek. Director D.Rabašauskas
2016 – Luca Cupiello. “Christmas at the Cupiellos“ (“Kalėdos Kupjelų namuose”) by E.de Filippo. Director P. Gaidys
2015 – Zastrou. “Queen Louise“ (“Karalienė Luizė”) by A. Juozaitis. Director G. Padegimas
2015 – Hialmar. “The Wild Duck” (“Laukinė antis“) by H. Ibsen. Director R. Rimeikis
2015 – Chulijo. “Save Flora” (“Saugokite Florą“). Based on “The Odd Couple. The Female Version“ by N.Simon. Director A.Lebeliūnas
2014 – Aleš. “Tales of Common Insanity“ (“Paprastos beprotybės istorijos“) by P.Zelenka. Director D.Rabašauskas
2013 – Aborigin. “Lunacharsky Luna Park“ (“Lunačiarskio lunaparkas“) by K. Dragunskaya. Director D. Rabašauskas
2013 – Titas. “Uncle Titas Jazz” (“Dėdės Tito džiazas“) by A. Dilytė. Director A. Dilytė
2013 – Ivo, Boris, Edo, Leo. “Couples” (“Poros“) by M.Gavran. Director M.Kudzmanaitė
2012 – Doctor. “The Hour of the Lynx” (“Lūšies valanda“) by P.O. Enquist. Director M. Kimele
2010 – Petras, the guard. “Girl Feared by God” (“Mergaitė, kurios bijojo Dievas“) by G.Grajauskas. Director J.Vaitkus
2009 – Sergej. “Angel Emerged from Mist” (“Iš miglos išniro angelas“) by P. Gladilin. Director R. Rimeikis
2009 – Narcissist.“Fortune‘s Fool“ (“Įnamis“) by I.Turgenev. Director A.Lebeliūnas
2008 – P.Brochant. “The Dinner Game“ (“Vakarienė su idiotu“) by F. Veber. Director R. Atkočiūnas
2004 – Ignasėlis. “Kuprelis“ by I.Šeinius. Director K.Macijauskas
2002 – Liliom. “Liliom” (“Lilijomas“) by F.Molnár. Director P.Gaidys

Roles in other theatres:
2010 – Nut. “Chocolate Legend” (“Šokolado legenda“) by G.Gugevičiūtė. Director R.Bunikytė („Renginių centras“)
2006 – Bronius. “8-230, That‘s Me“ (“8-230, tai aš“) by M.Ivoškevičius. Director D.Rabašauskas (Klaipėda Castle Theatre)
2005 – Larry. “Closer” (Arčiau“) by P.Marber. Director D.Rabašauskas (Klaipėda Castle Theatre)

Roles in cinema and television:
2014 – “Gambler” (“Lošėjas“). Director I.Jonynas. „Garsų pasaulio įrašai“
2012 – “Paste Brotherhood” (“Pašteto brolija“). Director A.Eimulis. “KAK“
2009 – “Summer of Naisiai” (“Naisių vasara“). Director R.Banionis. “Videometra“
2008 – “Women Lie Better” (“Moterys meluoja geriau“). Director J.Krisiūnas. “Videometra“

Other activity: show host, parody artist
Awards:
Won the award for the role of the Narcissist in “Fortune’s Fool” (“Įnamis”) (dir. A.Lebeliūnas) and the role of Lawrence Oh, oh, Juliet!“ (“Ei, Džiuljeta“) by E.Kishon. (dir. A.Vizgirda) in Varėna Professional Theatre Festival 2010.

The list of actors