Date of birth: 2/11/1943
Place of birth: Vilnius

Education:
Graduated from Brazauskas Secondary School in 1960.
Graduated from Lithuanian State Conservatoire in 1966, acting studies.

Work:
Klaipėda Drama Theatre actor since 1966.

Significant roles in Klaipėda Drama Theatre:
2018 – Kristijonas‘ Mother. „Sons of a Bitch“ („Kalės vaikai“) by S. Šaltenis, dir. E. Nekrošius
2017 – Zinaida. “Elsa’s Earth” („Elzės žemė“) by J. Pulinovič, dir. P. Gaidys
2016 – Margret, nanny. “Father” (“Tėvas“) by A.Strindbergas. Director M.Kimelė
2015 – Sofija, the eldest maid of honour of Queen Louise. “Queen Louise“ (“Karalienė Luizė”) by A. Juozaitis. Director G. Padegimas
2015 – Guest of manufacturer Werle. “The Wild Duck” (“Laukinė antis“) by H. Ibsen. Director R. Rimeikis
2014 – Actress. “Savannah Bay“ (“Savanos įlanka”) by M.Duras. Director S.Jačėnas
2012 – Ema. “Woman without a Body” (orig.“Žena bez tijela”) (“Moteris be kūno“) by M.Matišić. Director R.Kudzmanaitė
2009 – Bela. “Angel Emerged from Mist” (“Iš miglos išniro angelas“) by P. Gladilin. Director R. Rimeikis
2008 – Agnes. “Mai” (“Mėja“) by M.Carr. Director G.Padegimas
2007 – Teacher, peasant woman. “The Strength of Samogitians” (“Žemaičių stiprybė“) by K. Saja. Director K.Macijauskas
2006 – Kukienė, villager. “The Man-Witch” (“Raganius“) by V. Krėvė. Director K. Macijauskas
2005 – Pamela. “Hotel Room No. 13” (“Viešbučio kambarys Nr. 13″). Based on “Out of Order” by R.Cooney. Director A.Vizgirda
2003 – Mrs. Kirmienė. “Tautkrūša” based on “Annihilation of Nation or My Liver without a Meaning” (“Tautos sunaikinimas arba mano kepenys be prasmės”) by W.Schwab. Director A.Giniotis
2003 – Parrot Kakadu. “Night of Miracles” (“Stebuklų naktis“) by K.Gudonytė. Director K.Gudonytė
2001 – Mrs Sotenville. “Goat“ (“Ožys“). Based on “Georges Dandin or the Confounded Husband“ by Molière. Director A.Giniotis
2002 – Mother. “Thumbelina” (“Coliukė“) by H.C.Andersen. Director R.Kaubrys
1999 – Planet. “Pullman Car Hiawatha“ (“Naktinio traukinio vagonas “Hajavata“) by T. Wilder. Director G. Padegimas.
1999 – Mariana. “Tomorrow at Four“ (“Rytoj ketvirtą“) by E.Kirkkopelto. Director K.Žilinskas
1998 – Sara. “The Day They Kidnapped the Pope” (“Diena, kai buvo pagrobtas popiežius“) by João Bethencourt. Director P.Fisher
1997 – Lotte. “Lettice and Lovage” (“Leticija ir žolelių trauktinė“) by Peter Shaffer. Director A.Pociūnas
1997 – “A – E“. “Three Tall Women“ (“Tos aukštosios moterys“) by E. Albee. Director R. Steponavičiūtė
1996 – Pig. “The Cat’s House“ (“Katės namai”) by S. Marshak. Director B.Gražys
1996 – Gagula. “Kilipštukas“ by M.Vainilaitis. Director B.Gražys
1994 – Elizabeth, Queen of England. “Maria Stuart” (“Marija Stiuart“) by F.Schiller. Director R.Steponavičiūtė
1995 – Governess. “Jasonas“ by S. Šaltenis. Director A.Latėnas
1995 – Mary. “The Bald Prima Donna“ (“Plikagalvė dainininkė”) by E. Ionesco, Director V.Pranulis
1993 – Aldonza and Dulcinea. “Man of La Mancha” (“Žmogus iš La Mančos“) by Dale Wasserman. Director A.Vizgirda
1993 – Freken Rozenblium. “Pippi Longstocking“ (“Pepė Ilgoji kojinė“) by A.Lindgren. Director V.Vyšniauskas
1992 – Mother-in-law. “Blood Wedding“ (“Kruvinos vestuvės“) by F. García Lorca. DirectorA.Vizgirda
1991 – Mi Ciu. “The Good Person of Szechwan“ (“Geras žmogus iŠ Sezuano“) by B. Brecht. Director A. Ragauskaitė
1991 – Jane. “Liar Needed” (“Reikia melagio“) by D. Psafas. Director A. Vizgirda
1991 – Sound engineer. “The Sunshine Boys” (“Keistuoliai iš varjetė“) by N.Simon, Director B.Gražys
1990 – Young actress. “Goodbye, my King. Lazarus” (“Sudiev, mano karaliau. Lozorius“) by A.Landsbergis, K.Ostrauskas. Director J.Ivanauskas
1990 – Christine. “Mourning Becomes Electra“(“Elektrai skirta gedėti“) by E. O’Neill. Director A. Vizgirda
1990 – Mrs. Wheeler. “The Grass Harp” (“Žolyno arfa“) by T. Capote. Director A. Vizgirda
1989 – Hag. “Rehearsal of the Devil’s Swamp” (“Nelabųjų raisto repeticija“) by J.Glinskis. Director J.Ivanauskas
1988 – Anuška, peasant. “Shepherd of Samogitia” (“Žemaičių piemuo“) by K. Saja. Director P. Gaidys
1987 – Šura, sportswoman. “Only Hope” (“Tik viltis“) by M.Roschtschin. Director N.Adomėnaitė
1987 – Nelė. “Round Table under Shade” (“Apskritas stalas po gaubtu“) by V.Aro. Director P.Gaidys
1986 – Woman. “Skirgaila“ by V.Krėvė. Director A.Ragauskaitė
1985 – Apartment owner, foreigner, worker. “Eternal Rebellion” (“Amžinas maištas“) by M.Kulish. Director P.Gaidys
1985 – Melinda. “The Recruiting Officer” (“Verbuotojas“) by G.Farquhar. Director A.Bagatyrytė
1985 – Reader. “Your Eyes are the Eyes of My Homeland“ (“Tavo akys – akys mano Tėvynės“) by M.Karklelis. Director M.Karklelis
1984 – Kunigunda. “Crookback the Musician“ (“Kupriukas muzikantas“) by A. Liobytė. Director M.Karklelis
1984 – Vardo. “Chinar Manifesto” (“Činario manifestas“) by A. Chkheidze. Director M.Karklelis
1983 – Domeikienė, raker. “In the Old Mannor“ (“Sename dvare”) by Šatrijos Ragana. Director K.Kymantaitė
1983 – Barmaid. “Cyrano de Bergerac“ (“Sirano de Beržerakas“) by E. Rostand. Director P. Gaidys
1982 – Bobelė Skiedrelė. “Proletarian Windmill of Happiness” (“Proletarinis laimės malūnas“) by V.Merezhko. Director P.Gaidys
1982 – Amanda Wingfield. “The Glass Menagerie” (“Stiklinis žvėrynas“) by T.Williams. Director R. Vikšraitis
1981 – Mira. “Husband and Wife” (orig. “Marito e moglie”) (“Vyras ir žmona“) by A.Nicolai. Director P.Gaidys
1980 – Woman. “The Cathedral” (“Katedra”) by Justinas Marcinkevičius. Director P.Gaidys
1979 – Veidė. “Fire of the World” (“Pasaulio gaisras”) by Vydūnas. Director G.Černiauskas
1978 – Vasilisa Karpovna. “The Lower Depths“ (“Dugne“) by M. Gorky. Director P. Gaidys
1977 – Dasha, Ala. “Elephant” (“Dramblys“) by A.Kopkov. Director P.Gaidys
1977 – Statkienė, guest. “Daugher-in-Law” (“Marti“) by Žemaitė. Director A.Žadeikis
1976 – Gendrė. “Mažvydas“ by Just.Marcinkevičius. Director P.Gaidys
1975 – Yvette. “Mother Courage and Her Children” (orig. “Mutter Courage und ihre Kinder”) (“Motušė Kuraž“) by B.Brecht. Director P.Gaidys
1974 – Liuba. “Alive Forever” (“Amžinai gyvi”) by V.Rozov. Director P.Gaidys
1973 – She. “Monolouge about Marriage“ (“Monologas apie vedybas“) by E. Radzinsky. Director P.Gaidys
1972 – Townswoman. “Coriolanus” (“Koriolanas”) by W.Shakespeare. Director P.Gaidys
1971 – Gymnasist. “Atžalynas“ by K.Binkis. Director B.Gražys
1971 – Townswoman, maid, Zelma. “The Booted Cat” (“Batuotas katinas”) by P.Maliarevsky. Director V.Limantas
1970 – Fox Alisa. “The Golden Key” (“Auksinis raktelis”) by A.Tolstoy. Director B.Gražys
1970 – Visitor. “The Bathhouse” (Orig. “Баня”) (“Pirtis”) by V.Mayakovsky. Director P.Gaidys
1970 – Karilė, Daiva. “Polyglot. Abstinent” (“Poliglotas. Abstinentas”) by K.Saja. Director P.Gaidys
1969 – Lilija. “The Criminal Tango” (orig. “Tangoul criminal”) (“Kriminalinis tango“) by E.Ranet, Director B.Gražys
1969 – Cica. “Robbery at midnight” (orig. “Ограбление в полночь”) (“Apiplėšimas vidurnaktį“) by M.Mitrovic. Director B.Gražys
1969 – Božena, Magdusia. “Hour of Hustle” (“Spūsties valanda”) by J.Stravinsky. Director P.Gaidys
1968 – Erminia. “The Millions of Naples” (“Neapolio lošėjai“) by E.De Filippo. Director A.Žadeikis
1968 – Queen. “Snow White and Seven Dwarfs” (“Snieguolė ir septyni nykštukai”) by L.Ustinov, O.Tabakov. Director K.Mačiulis
1968 – Reader. “Falling Stars” (“Krintančios žvaigždės”) by J.Marcinkevičius. Director P.Gaidys
1967 – Katryna. “Year of Love and Death” (“Meilės ir mirties metai“) by R.Kaugver. Director G.Ivanovas
1967 – Mechmene Banu. “The Legend of Love” (Orig. “Legenda o miłości”) (“Legenda apie meilę”) by N.Hikmet. Director P.Gaidys
1967 – Railwayman’s wife, Sofija Petrona. “Masters of Time” (“Laiko meistrai“) by I.Kočerga. Director P.Gaidys
1966 – Secretary. “Farewell in June” (Orig. “Прощание в июне”) (“Atsisveikinimas birželyje“) by A.Vampilov. Director V.Dapkiūnas
1966 – Diana. “Party of Five and One” (“Penketas ir teisiamojo žmona“) by G.Kanovich. Director P.Gaidys
1966 – Maid. “The Duenna” (“Duenja“) by R.B.Sheridan. Director A.Žadeikis
1966 – The second Stag. “The Stag King” (“Karalius Elnias“) by C.Gozzi. Director P.Gaidys
1966 – Mataušienė. “Daugher-in-Law” (“Marti“) by Žemaitė. Director A.Žadeikis

Roles in television:
2010 – Mother. Village School English Teacher Verutė. Lithuanian TV series “Farewell, Mother” (“Iki pasimatymo, Mama“).
2011 – Helen. Satire show “Intellectuals” (“Inteligentai“) based of works of J.Erlickas.

Awards:
Nominated for the “Mask of Gratitude” 2013 awards for contribution to theatre.

The list of actors