Date of birth: 16/8/1958
Place of birth: Kartena. Kretinga distr.

Education:
Graduated from Kartena Secondary School in 197;
Graduated from Klaipėda Faculties of the Lithuanian State Conservatoire in 1980. Course supervisor Povilas Gaidys.

Work:
Klaipėda Drama Theatre actor since 1980.

Significant roles in Klaipėda Drama Theatre:
2019 – Father. J. Anouilh „Euridyce“ („Euridikė“), dir. M. Pažereckas
2018 – Father. G. Grajauskas “Who against us” („Kas prieš mus“), Director J. Vaitkus
2017 – Dad, Petaras „Good Morning, Mr. Rabbit“ („Labas rytas, pone triuši“) by M.M. Matthis. Director M. Pažereckas
2016 – Labour office attendant. “Outsiders Not Allowed” (“Pašaliniams draudžiama”) by G. Grajauskas. Director O. Koršunovas
2015 – The Doctor. “Christmas at the Cupiellos“ (“Kalėdos Kupjelų namuose”) by E.de Filippo. Director P. Gaidys
2014 – Theatre festival director. “Drunk“ (“Girti“) by I. Vyrypajev. Director L. Vaskova
2007 – Ivo. Jan. Mali. Leo. “All about men“ (“Viskas apie vyrus“) by M.Gavran. Director A.Lebeliūnas
2006 – Edmundas. “King Lear” (“Karalius Lyras”) by W. Shakespeare. Director A. Latėnas
2005 – Richard. “Hotel Room No. 13” (“Viešbučio kambarys Nr. 13″). Based on “Out of Order” by R.Cooney. Director A.Vizgirda
2005 – Claude Pichon. “The Dinner Party“ (“Banketas”) by N. Simon. Director P. Gaidys.
2004 – Verner. “The Cold Child” (“Šaltas vaikas“) by M.von Mayenburg. Director O. Koršunovas
2003 – Levinskis. First client. Farmer. “Frank Kruk“ by S.Parulskis. Director R.Banionis
2003 – Grandfather. “Kaip vilkas uodegą prišalo“ (“How Wolf Froze its Tail”) by K.Kubilinskas Director E. Jokubauskas
2002 – Winkle. “The Pickwick Papers“ (“Pikviko užrašai“) by Charles Dickens. Director S.Račkys
2002 – Gilbert. “Everything in the Garden” (“Viskas sode“) by E.Albee. Director A.Vizgirda
2001 – Pato Dooley. “The Beauty Queen of Leenane“ (“Lineino grožio karalienė“) by M. McDonagh. Director G.Padegimas
1999 – Philip Milber. “Pullman Car Hiawatha“ (“Naktinio traukinio vagonas “Hajavata“) by T. Wilder. Director G. Padegimas.
1999 – D’Antuzis. “Before Fleeing to Paradise“ (“Prieš išskrendant į rojų“) by S.Poškus. Director A. Lebeliūnas
1999 – Maffre. “ The Baker‘s Wife“ (“Duonkepio žmona“) by M.Pagnol. Director A.Lebeliūnas
1998 – Zhevakin. “Marriage” (“Vedybos”) by N.Gogol. Director V.Pranulis
1998 – Tommy. “Photo Finish“ (“Fotofinišas“) by P.Ustinov. Director R .Atkočiūnas
1997 – A Surly Man. “Lettice and Lovage“ (“Leticija ir žolelių trauktinė“) by P.Shaffer. Director A.Pociūnas
1997 – Balthasar. “Much Ado about Nothing” (“Daug triukšmo dėl nieko“) by W.Shakespeare. Director P. Gaidys
1996 – Tantalus. “Fifth Labour of Hercules in the Augean Stables“ (“Penktasis Heraklio žygdarbis ir Augėjo tvartai“) by F. Dürrenmatt. Director R.Atkočiūnas
1995 – Beaver. “The Cat’s House“ (“Katės namai“) by S. Marshak. Director B.Gražys
1995 – Liudvikas. “Three Lovers” (“Trys mylimos“) by Žemaitė. Director K.Macijauskas
1994 – Dudley. “The Time of Your Life” (“Geriausias gyvenimo laikas“) by W. Saroyan. Director R. Kudzmanaitė
1994 – Wilhelm Davison. “Maria Stuart” (“Marija Stiuart“)by F.Schiller. Director R. Steponavičiūtė
1994 – Servant. “ The Broken Jug” (“Sukultas ąsotis“) by H. Kleist. Director P. Gaidys
1994 – Carl. “Pippi Longstocking“ (“Pepė Ilgoji kojinė“) by A.Lindgren. Director G.Vyšniauskas
1993 – Pedro. “Man of La Mancha” (“Žmogus iš La Mančos“) by D.Vasserman, D.Derion. Director A.Vizgirda
1992 – Gratiano. “The Merchant of Venice“ (“Venecijos pirklys“) by W. Shakespeare. Director P. Gaidys
1992 – The Groom. “Blood Wedding“ (“Kruvinos vestuvės“) by F. García Lorca. Director A.Vizgirda
1992 – Master Toni. “The Chioggia Scuffles” (“Kjodžos kivirčai“) by C.Goldoni. Director A.Ragauskaitė
1991 – Sky. “Vieux Carré” (“Senasis kvartalas”) by T.Williams. Director P.Gaidys
1991 – Patient. “The Sunshine Boys“ (“Keistuoliai iš varjetė“) by N.Simon. Director B.Gražys
1991 – Bedarbis. Dailidė Lin To. “The Good Person of Szechwan“ (“Geras žmogus iŠ Sezuano“) by B. Brecht. Director A. Ragauskaitė
1991 – Todoras. “Liar Needed” (“Reikia melagio“) by D. Psafas. Director A. Vizgirda
1990 – Morris Ritz. “The Grass Harp” („Žolyno arfa“) by T. Capote. Director A. Vizgirda
1990 – Vitingas. “Herkus Mantas” by J.Grušas. Director P.Gaidys
1989 – Gelčys, Citizen. “Mažvydas” by Justinas Marcinkevičius. Director P.Gaidys
1988 – Jurgis Bielinis. “Shepherd of Samogitia” (“Žemaičių piemuo“) by K. Saja. Director P. Gaidys
1988 – Žaliabarzdis. “Kuršiukas“ by A. Liobytė Director K.Macijauskas
1987 – Seliverstov. “Only Hope” (“Tik viltis“) by M.Roschtschin. N.Adomėnaitė
1986 – Jonas from Bychovas. “Skirgaila“ by V.Krėvė. Director A.Ragauskaitė
1986 – Peter. “The Zoo Story” (“Atsitikimas zooparke“) by E. Albee. Director K. Žilinskas
1985 – Reader. “Your Eyes are the Eyes of My Homeland“ (“Tavo akys – akys mano Tėvynės“) by M.Karklelis. Director M.Karklelis
1985 – Costar. “The Recruiting Officer” (“Verbuotojas“) by G.Farquhar. Director A.Bagatyrytė
1985 – Savka. “Eternal Rebellion” (“Amžinas maištas“) by M.Kulish. Director P.Gaidys
1984 – The first man. “Crookback the Musician“ (“Kupriukas muzikantas“) by A. Liobytė. Director M. Karklelis
1984 – Badris Lomidzė. “Chinar Manifesto” (“Činario manifestas“) by A. Chkheidze. Director M.Karklelis
1983 – The first cavalryman. “Cyrano de Bergerac“ (“Sirano de Beržerakas“) by E. Rostand. Director P. Gaidys
1983 – Kmynas. Smilgutis. “I am Running after Summer” (“Aš vejuosi vasarą”) by V.Palčinskaitė. Director A.Ragauskaitė
1982 – Sasha. “…And the Silver Thread Will Break“ (“…Ir sidabro gija nutrūks“) by A. Kazantsev. Director R. Steponavičiūtė
1982 – Lucky. “Waiting for Godot” (“Belaukiant Godo“) by S.Beckett. Director K.Žilinskas
1982 – Prime Minister. Hunter‘s apprentice. “The Ordinary Miracle“ (“Paprastas stebuklas“) by E.Schwartz. Director R.Vikšraitis
1981 – Turkey. “Jolly Little People” (“Linksmieji žmogeliukai“) by K.Macijauskas. Director P.Gaidys
1981 – Kolia Koriakin. “Justice” (“Atpildas“) by V.Tendryakov. Director A.Gromovas-Fadejevas
1981 – Valoroso. “Rose and the Ring” (“Rožė ir žiedas“) by W.M.Thackeray. Director R.Vikšraitis
1980 – Young man. “Watchman and Laundress” (“Panaktinis ir skalbėja“) by P.Putnins. Director S.Džimbinova
1980 – Guard. “Thirteenth Chairman” (“Tryliktasis pirmininkas“ by A. Abdulin. Director M.Karklelis

Works in cinema and television:
“Elzė from Gilija“ (“Elzė iš Gilijos“);
“Recipes of Life” (“Gyvenimo receptai“);
“Real Stories” (“Tikros istorijos“);
“Black Cats” (“Juodosios katės“).

The list of actors