Date of birth: 06/12/1964
Place of birth: Klaipėda

Education:

Throughout 1984–1988 studied acting in Lithuanian State Conservatoire.
Course supervisor I. Vaišytė.

Work:
Marijampolė Drama Theatre actress from 1988 to 1990;
Klaipėda Drama Theatre actress since 1990.

Significant roles in Klaipėda Drama Theatre:
2020 – Antroji El. G. Grajauskas „The Net“ („Tinklas“), dir. A. Leonova
2019 – Rachelka/Mariana. T. Słobodzianek „Our Class“ („Mūsų klasė“), dir. O. Koršunovas
2018 – Natalia de Golubeff. G. Grajauskas “Who against us” („Kas prieš mus“), Director J. Vaitkus
2017 – Mother 2. “The Night” (“Naktis”) by A. Stasiuk. Director A. Jankevičius
2016 – Assistant editor. “Outsiders Not Allowed” (“Pašaliniams draudžiama”) by G. Grajauskas. Director O. Koršunovas
2014 – Edith. “Conversations After a Burial“ (“Pokalbiai po atsisveikinimo”) by Y.Reza. Director A. Vizgirda
2012 – Hana. “Demons“ (“Demonai”) by R. Everett. Director G. Padegimas
2012 – Show hostess. “We are Doing Allright“ (“Mums viskas gerai”) by D. Maslowska. (Orig. “Między nami dobrze jest”) Director J. Vaitkus
2007 – The Lady. “Road to Damascus” (“Kelias į Damaską“) by A. Strindberg. Director O. Koršunovas
2006 – Prophet. “Eglė the Queen of Serpents” (“Eglė žalčių karalienė”) by J. and D. Vaiškūnai. Director V. V. Landsbergis
2004 – The white woman. “Reserve“ (“Rezervatas”) G. Grajauskas. Director A. Giniotis. D.Meškauskas
2004 – Lena. “The Cold Child” (“Šaltas vaikas“) by M.von Mayenburg. Director O. Koršunovas
2003 – Fox. “Wolf Foze its Tail” (“Vilkas uodegą prišalo”). Director E.Jokubauskas
2003 – Mrs. Mudakova.“Tautkrūša” based on “Annihilation of Nation or My Liver without a Meaning” (“Tautos sunaikinimas. arba mano kepenys be prasmės”) by W.Schwab. Director A.Giniotis
2002 – Eleonore. “Monsieur A” (“Mesjė A”). Based on “Monsieur Amilcar” by Y. Jamiaque. Director R.Atkočiūnas
2001 – Angelica. “George Dandin, arba Sugėdintas vyras” (“George Dandin, or the Abashed Husband“) by Molière. Director A. Giniotis
2001 – Eva. “Mr Puntila and his Man Matti” (“Ponas Puntila ir jo tarnas Matis”) by B.Brecht. Director P. Gaidys
2000 – M.J.Grekova. “Unfinished Play” (“Nebaigta pjesė”). Based on “Platonov” by A. Chekhov. Director A. Atkočiūnas
1998 – Mrs. Kinsale. “Photo Finish“ (“Fotofinišas“) by P. Ustinov. Director R .Atkočiūnas
1997 – Beatrice. “Much Ado about Nothing” (“Daug triukšmo dėl nieko”) by W. Shakespeare. Director P. Gaidys
1997 – “C”. “Three Tall Women” (“Tos aukštos moterys”) by E. Albee. Director R.Steponavičiūtė
1996 – Jolė. “Fifth Labour of Hercules in the Augean Stables“ (“Penktasis Heraklio žygdarbis ir Augėjo tvartai“) by F. Dürrenmatt. Director R.Atkočiūnas
1995 – Julia. “Romeo ir Žaneta” (“Romeo and Jeannette”) by J. Anouilh. Director P. Gaidys.
1995 – Petronėlė. “Three Lovers” (“Trys mylimos”) by Žemaitė. Director K.Macijauskas
1994 – Elsie Mandelspiegel. Lorene Smith. “The Time of Your Life” (“Geriausias gyvenimo laikas“) by W. Saroyan. Director R. Kudzmanaitė
1994 – Pippi. “Pippi Longstocking“ (“Pepė Ilgoji kojinė“) by A.Lindgren. Director G.Vyšniauskas
1994 – Eve. “ The Broken Jug” (“Sukultas ąsotis“) by H. Kleist. Director P. Gaidys
1992 – Jessica. “The Merchant of Venice” (“Venecijos pirklys”) by W. Shakespeare. Director P. Gaidys
1992 – Bride. “Blood Wedding“ (“Kruvinos vestuvės“) by F. García Lorca. Director A.Vizgirda
1991 – Checca. “The Chioggia Scuffles” (“Kjpdžos kivirčai”) by C. Goldoni. Director A.Ragauskaitė

Roles in cinema:
2006 – Morta. “Mindaugas” by J.Marcinkevičius Director G.Padegimas
1988 – Lenė. “Vilius Karalius” by I.Simonaitytė Director V.Bačiulis
1987 – Karusė. “Predawn Brothers“ (“Priešaušrio broliai”) based on “Justice of Blacksmith Ignotas“ (“Kalvio Ignoto teisybė“) by A. Gudaitis-Guzevičius. Director S. Vosylius
1986 – Mikasė. “Benjaminas Kordušas” by J. Marcinkevičius. Director V.Bačiulis

Awards:
In 2007 nominated in the category of Best Actress of the Season for the role of the Lady in “Road to Damascus” (“Kelias į Damaską“) by A. Strindberg. Director O. Koršunovas
In 2004 awarded with the Golden Stage Cross for the Best Drama Actress for the role of Lena in “The Cold Child” (“Šaltas vaikas“) by M. von Mayenburg. Director O. Koršunovas
In 1997 nominated for the role of Beatrice in “Much Ado about Nothing” (“Daug triukšmo dėl nieko”) by. W. Shakespeare. Director P. Gaidys.

The list of actors