KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRO EDUKACINIŲ EKSKURSIJŲ TVARKA IR TAISYKLĖS

1. Edukacinės ekskursijos (toliau – ekskursijos) po Klaipėdos dramos teatrą vykdomos įgyvendinant teatro veiklos tikslus bei įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos projektą ,,Klaipėdos dramos teatro pastato Teatro g. 2, Klaipėdoje, pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms“.
2. Ekskursijos skirtos įvairaus amžiaus ir socialinio statuso žmonėms. Jose gali dalyvauti darželinukai, moksleiviai, studentai, neįgalieji, senjorai ir visi kiti norintieji.
3. Ekskursijų tikslas – kuo platesnį lankytojų ratą supažindinti su unikalia, XVIII a. siekiančia pastato istorija, susipažindinti su rekonstruoto ir šiuo metu moderniausio Lietuvoje teatro galimybėmis. Pasivaikščiojimas po taip vadinamus užkulisius kiek praskleidžia teatro slėpinius, leidžia giliau pažvelgti į teatrą, kaip nepaliaujamos kūrybos šaltinį, o taip pat iš arti pažvelgti į teatralų darbą.
4. Ekskursijų dalyviai registruojami iš anksto. Optimalus registracijos laikas yra prieš dvi savaites iki norimos datos.
5. Atsižvelgiant į teatro vidinę tvarką ir veiklos pobūdį, galimas ir leistinas ekskursijų laikas yra nuo 9 iki 11 val. ir nuo 14 iki 16 val.
6. Siekiant kuo labiau sudominti ekskursijos dalyvius, jų patogumui ir visų amžiaus grupių žingeidumui patenkinti ekskursijos metu pasakojimų pobūdis ir pasivaikščiojimas po teatrą pritaikomas kiekvienai amžiaus grupei individualiai.
7. Jei ekskursijoje dalyvauja ikimokyklinio amžiaus, pradinių klasių moksleiviai būtina iš anksto suderinti lydinčių asmenų skaičių. Jei dalyvauja specialių poreikių turintys asmenys – lydintys asmenys būtini ir apie tai turi būti informuotas teatro kontaktinis asmuo. Šios priemonės būtinos siekiant kuo produktyviau suorganizuoti ir įvykdyti ekskursiją bei pasirūpinti lankytojų saugumu.
8. Edukacinės ekskursijos po seniausią Lietuvoje teatro pastatą yra improvizacinio pobūdžio, nes tokią ekskursijų formą sąlygoja teatro veikla. Ne visada gali pavykti patekti į Didžiąją, Mažąją arba Kamerinę sales dėl tądien vienoje ar kitoje minėtoje salėje vykstančių repeticijų ar dekoracijų montavimo darbų.
9. Nesant galimybės patekti į vieną ar kitą salę, ekskursijų lankytojai aplanko kitas erdves, kurias galima apžiūrėti, pavyzdžiui, – siuvyklą, kostiumų, grimo kambarius, dekoracijų sandėlį, teatro muziejų.
10. Ekskursijų metu lankytojai išgirsta unikalią, XVIII a. siekiančią pastato istoriją, susipažįsta su rekonstruoto ir šiuo metu moderniausio Lietuvoje teatro galimybėmis. Susiduria su profesionaliuoju menu iš žiūrovams nematomos jo pusės.
11. Ekskursijų dalyviai teatro viduje turi laikytis teatro vidaus taisyklių, būti atidūs, elgtis saugiai ir tvarkingai bei laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų.
12. Ekskursijų metu už dalyvių saugumą atsakingi juos lydintys asmenys.
13. Esant poreikiui ekskursijos gali būti organizuojamos fizinę negalią turintiems asmenims. Būtina iš anksto suderinti.
14. Ekskursijos kaina:
suaugusiam asmeniui – 4 eurai;
vaikams, moksleiviams, studentams, neįgaliesiems, senjorams – 2 eurai.
15. Ekskursija skirta 10-20 žmonių grupei. 

16. Ekskursijos trukmė: nuo 30 iki 45 min. 
17. Dėl ekskursijų kreiptis: 8 616 49589, greta@kldt.lt

 

Foto: Vilija Paulauskaitė