TAPYBOS STUDIJOS SUAUGUSIEMS JUBILIEJINĖ DALYVIŲ TAPYBOS DARBŲ PARODA

TAPYBOS VEKTORIAI

2018 10 19 – 11 09

Tapybos studija suaugusiems 2008 m. įsikūrusi Klaipėdos kultūros komunikacijų centre.
Šiemet mini 10 metų veiklos sukaktį.
Tapybos kursų vadovė – tapytoja, KU, VDA (Klaipėdos filialas) doc. Irma Leščinskaitė.

Parodos dalyviai

Taida Tiriūnė, Danutė Dukienė, Kristina Jakovleva, Edita Markevičienė, Giedrė Malinauskienė, Vilija Zakarauskaitė, Tatjana Korsunskaja, Violeta Kniukštienė, Ineta Ragainytė, Zina Markevičienė, Birutė Zlatkuvienė, Stanislava Šarkauskaitė, Rasa Fedijienė, Vilija Urbonaitė, Kamilya Nurgaziyeva, Vanda Monika Šeštakovienė, Jolanta Sereckienė.

Veikla

Pristatoma Tapybos kursų suaugusiems dalyvių darbų paroda:  pradedančiųjų tapyti ir jau pažengusių bei susipažinusių su tapybos pagrindais. Tai darbai – tapybos kūriniai įvairių specialybių žmonių, kuriems tapyba yra hobis ir turiningas laisvalaikio praleidimo būdas. Kiekvienas dalyvis tapybos užsiėmimuose mokomas individualiai, todėl kūriniai parodoje  išsiskiria  individualia vizualinės raiškos forma. Ši tapybos studija išskirtinė todėl, kad kursų metu ugdomas plastinės paveikslo struktūros suvokimas, aptariami ir analizuojami įvairių istorinių laikotarpių dailės ir ypač tapybos kūriniai. Tokie meno teorijos ir tapybos praktikos jungimo kursai suteikia dalyviams reikalingų žinių kurti ir skleisti meninę kūrybišką saviraišką. Meno teorinių žinių pagrindu, taip pat jas siejant su tapybos praktika,  ugdomi  tapybiniai gebėjimai bei įgūdžiai.

Tapybos kursų dalyviams užsiėmimų metu suteikiamos žinios, leidžiančios suvokti dailės žanrų (peizažo, natiurmorto, portreto) kompozicijos ypatumus, jie supažindinami su pagrindiniais tapybos meninių raiškos priemonių (spalvos, tono, erdvės, formos ir kt.) taikymo būdais, įvaldo klasikinės aliejinės tapybos principus ir technines spalvinės išraiškos priemones.

Tapybos kursų suaugusiems vykdomos veiklos nuo 2008 m. rezultatai:
Grupinės tapybos darbų parodos KKKC – 2009 m. „Senamiesčio akademija“, 2012 m. „ArtMix“, 2014 m. „Art Mix, nuėjome toliau negu manėme“, 2015 m. interaktyvus parodos pristatymas visuomenei. 2013 m. „Art Mix“ – paroda Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos Meno skyriuje.  Girulių bibliotekoje organizuotos tapybos darbų parodos – 2015, 2016, 2017 m.

Organizuoti vasaros plenerai – Pervalkoje (2012 m.), Tauragės raj. (2013 m.), Smiltynėje (2015 m.)

Tapybos kursų suaugusiems dalyvių personalinės parodos: Romualdo Ozgirdo 2013m., Artūro Joniko – 2014 m., Girulių bibliotekoje, Valerijaus Perepiolkino – 2015 m. Klaipėdos miesto savivaldybės Tautinių kultūrų centre. Per Tapybos suaugusiems kursų veiklos dešimtmetį kursuose mokėsi tapyti per šimtą dalyvių. Daugelis iš jų ir toliau tęsia tapybos mokymus, kuria savarankiškai, jų kūriniai puošia namų interjerus bei džiugina parodų lankytojus.

Tapybos kursų moto – tapybos kursų metu sukuriami  tapybos kūriniai nuo paveikslo kompozicijos pradžios iki visiško kūrinio užbaigimo. Įgytos žinios ir gebėjimai suteikia dalyviams galimybę toliau savarankiškai siekti kūrybinių tikslų.

Apie kūrybą pasisako tapybos suaugusiems grupės dalyvės:
„Kūryba-tapyba, man tarsi sielos balzamas. Labai džiaugiuosi, kad atradau šį pomėgį, kuris tapo didele mano kasdienybės dalimi“. Giedrė Malinauskienė
„Tapyba man – tai pirmiausia yra išsipildžiusi vaikystės svajonė, tapusi nepabostančiu hobiu ir saviraiškos forma. Tai asmeninė mano erdvė – atsvara kasdienei rutinai, atrastas kūrybos džiaugsmas su savais pakylėjimais ir nusivylimais, įvairiausios emocijų spalvos, vedančios į savęs pažinimą. Nuoširdžiai dėkoju mane supantiems žmonėms, kurių pavyzdys ir patarimai leidžia man toliau tobulėti ir augti kaip asmenybei“. Danutė Dukienė
„Meno kūriniai yra menininko sielos veidrodis. Juose atsispindi, kuo žmogus gyvena ir ką kvėpuoja. Mano darbuose atsispindi mano šeima ir mano darbas, portretai ir kūno tapyba“. Ineta Ragainytė

El. paštas: ilescinskaite@gmail.com
Informacija apie kūrybinę dėstytojos veiklą www.irmalescinskaite.com