Klaipėdos dramos teatras skelbia renginių operatoriaus paslaugų, kurioms teikti naudojamas valstybės turtas, įsigijimo ir šioms paslaugoms teikti reikalingo valstybės turto viešąjį nuomos konkursą.
Konkurso laimėtojas įgis ribotas teises naudoti dalį valstybės ilgalaikio materialiojo turto, esančio Teatro g. 2, Klaipėdoje, kultūrinio turizmo pobūdžio veiklai organizuoti ir vykdyti.

Suteikiamų naudoti patalpų plotas – 614,95 kv. m. (didžioji žiūrovų salė 417 vietų, scena, papildomos patalpos).

Patalpos skiriamos konferencijų ir kitų renginių (kongresų, suvažiavimų, susitikimų, seminarų, parodų ir t.t. – tiek nedidelių, tiek tarptautinių) organizavimui. Patalpose sumontuotas žiūrovinių kėdžių vartymosi mechanizmas. Įdiegta įgarsinimo ir elektroakustinės architektūros sistema bei žiūrovinės dalies platformų kėlimo mechanizmas, leidžiantis transformuoti žiūrovinę salę pagal vietų poreikį ir mastus.

Pradinis patalpų mokesčio dydis vienai dienai – 750,36 Eur/parą. Pridėtinės vertės mokestis neskaičiuojamas.

Patalpos išnuomojamos trejiems metams.

Konkurso dalyviai turi turėti ne mažesnę kaip penkerių metų renginių organizavimo paslaugų teikimo patirtį. Visi reikalavimai konkurso dalyviams nurodyti konkurso sąlygose.

Dėl patalpų apžiūros kreiptis į Astą Monstavičienę, mob. tel. +370 646 49306, el. p. asta.monstaviciene@kldt.lt arba Agnę Remeškevičiūtę, mob. tel. +370 659 07933, el. p. agne@kldt.lt.

Paraiškos priimamos nuo 2017 m. liepos 24 d. 10.00 val. iki 2017 m. liepos 31 d. 10.00 val. Klaipėdos dramos teatre Teatro g. 2, Klaipėdoje, 224 kab.

Pradinis įnašas – suteikiamo ploto pradinio mokesčio dydžio už tris mėnesius suma (2251,08 Eur) – mokama Biudžetinei įstaigai Klaipėdos dramos teatras (įstaigos kodas 190754830, a/s Nr. LT13 7300 0101 4456 0571, Swed bankas, kodas 73000).

Komisijos posėdis įvyks 2017 m. liepos 31 d. 10.00 val. Teatro g. 2, Klaipėdoje.

Konkurso sąlygos
Pirmo aukšto planas
Antro aukšto planas